Vasárnapi ige: A követésről és a tanítványságról

Vasárnapi ige: A követésről és a tanítványságról

Share this content.

Szöveg: Cserháti Sándor, kép: Francis Newton Souza: Az utolsó vacsora (1990), sorozatszerkesztő: Galambos Ádám
2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Ó, Uram, Uram! Nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal te alkottad meg az eget és a földet; neked semmi sem lehetetlen!” (Jer 32,17)

Jézus… így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek…” (Mt 28,18–20)

Arra nézve, hogy Jézus milyen feladatot, küldetést bíz tanítványaira, az egyik legjelentősebb bibliai szakasszal van dolgunk. Mindezt liturgiai hagyományunk is alátámasztja, hiszen a missziói parancs minden keresztelő és lelkészavatás alkalmával elhangzik. Annál feltűnőbb, hogy Jézus itt korántsem egy új vallás alapjait látszik lerakni. Nem beszél kultuszról, imádatról, vallásos életgyakorlatról. Csak követésről, tanítványságról. Ma a keresztség talán tekinthető kultikus eseménynek, de az evangéliumok születésének idején még minden bizonnyal azt a megtérést, megtisztulást és életváltozást kiábrázoló eseményt jelenti, amelynek még Keresztelő János működése kapcsán megismerhettük; más szóval a Jézus követése mellett való elköteleződés és a követők, a Krisztushoz tartozók közösségébe való befogadtatás ünnepe.

A Jézusnak adatott hatalmat, a jézusi hatalomgyakorlást is csak a követés összefüggésében érthetjük meg. Jézus az övéin keresztül gyakorol hatást a világban, és rajtuk keresztül is úgy, ahogyan ő földi életében tette. Nem erőszakkal, nem félelmet keltve, nem manipulálva, hanem szerető odaadással, megértő türelemmel, az irgalom cselekedeteivel; azaz az Atya iránti hűséggel.
*
Istenem! Bocsásd meg, hogy Fiad tisztelete, magasztalása, imádata sokszor alibi számomra, hogy ne kelljen igazán követnem őt. Segíts, hogy úgy lehessek tanítványa, hogy mind többeket segítsek a tanítványává lenni. Ámen.

A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
A Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kategoriak/konyvek/napi-ige-663-detail
A Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldal itt érhető el: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!