Vasárnapi ige: Az ígéret felől nézzük a holnapot!

Vasárnapi ige: Az ígéret felől nézzük a holnapot!

Share this content.

Szöveg: Tamásy Tamás, fotó: Lutheránus Világszövetség / Albin Hillert, sorozatszerkesztő: Galambos Ádám
2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.” (Zsolt 121,7)

A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1Thessz 5,23)

Mit hoz a jövő a világ életében? Mit hoz a jövő egyházunk és benne gyülekezetünk életében? Van-e jövő a keresztyénség számára ezen a világon? Van-e jövője a keresztyénségnek Magyarországon, városunkban, falunkban, konkrétan a legszűkebb környezetünkben? És vajon mit hoz a jövő a mi egyéni életünkben?

Pál apostol arra int és buzdít ebben a levelében, hogy ne csupán az orrunkig lássunk: ne csak a kérdéses jövőre nézzünk, hanem figyeljünk a biztosra: Krisztus végső győzelmére. Lássuk meg, hogy az ő halálában és feltámadásában igazolódott Isten minden ígérete. Ne azt kérdezzük, hogy mit hoz a jövő, hanem azt vizsgáljuk meg, hogy mi Isten végső döntése felőlünk és a világ felől, és a végső felől nézzük a küszöbön állót. Az ígéret felől nézzük a holnapot!

Ha ezt tesszük, akkor rá kell jönnünk, hogy bárkié is lesz a holnapi nap a világ életében, a gyülekezet életében vagy a személyes életünkben, egy biztos: Isten ígérete szerint az utolsó szó a feltámadott, élő és eljövendő Krisztusé. És ez az utolsó szó bűnbocsánat, élet és üdvösség övéinek. Azoknak, akik hittek benne, és Isten ígéretében bízva megőrizték lelküket, elméjüket és testüket teljes épségben, feddhetetlenül az ő eljövetelére.
*
Urunk! Hálát adunk neked, hogy tekintetünket a bizonytalan jövőről a te biztos ígéreted felé fordítod. Engedd, hogy hálaadással fogadhassuk el a te kezedből még a rosszat is, amely az életben ér minket, felismerve, hogy ez megannyi alkalom arra, hogy a te gyermekeidhez illően megőrizzük testünket, lelkünket és elménket ígéreted beteljesülésének napjára, Krisztus eljövetelére. Ámen.

A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
A Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kategoriak/konyvek/napi-ige-663-detail
A Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldal itt érhető el: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!