emléktábla

Megkoszorúzták Maléter Pál emléktábláját

Budapest – 2020. november 5-én Fabiny Tamás elnök-püspök és Krámer György, az országos iroda igazgatója rövid megemlékezés keretében megkoszorúzta Maléter Pál, az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírsorú honvédelmi miniszterének – az Üllői út és a Szentkirályi utca sarkán található – emléktábláját.

Emléktáblát kapott Sárváron Ráhner Máté lelkész és Zvonarics Mihály püspök

Sárvár – Emléket állítottak a sárvári evangélikusok két, egykor közöttük szolgáló lelkésznek: a 210 évvel ezelőtt született Ráhner Máténak, valamint a 450 éve született és 400 éve püspökké választott Zvonarics Mihálynak. Az emléktáblák a gyülekezeti ház falán kaptak helyet. Leleplezésükre 2020. október 31-én, az épület udvarán tartott szabadtéri istentisztelet keretében került sor.

„Isten én bizodalmam” – Felavatták Szeberényi Lajos emléktábláját Maglódon

Maglód – „Isten én bizodalmam” – kezdi önéletrajzát Szeberényi Lajos. Valamivel később így folytatja: „Születtem Pest vármegye Maglód helységében 1820. augusztus 15., hol atyám Szeberényi András evang. lelkész, anyám Krizsek Katalin volt. Gyermekkoromat 7 éves koromig jó szülőim gondos felügyelete alatt töltöttem. De mihelyt a 7 évet elértem, atyám sajnálva, hogy a magyar nyelvben nem eléggé jártas, nehogy e bajnak kitéve maradjak, engem két évre a szomszédos Rákos-Csabára adott az ottani reform. lelkészhez magyar nyelvre, 1830. pedig Selmecre küldött Szeberényi János nagybátyához, hol 9 évig tanultam.” Itt ismerkedett meg és kötött barátságot Petőfi Sándorral. Szeberényi Lajosból makói, szegedi, pozsonyi evangélikus lelkész, teológus, újságíró, költő, műfordító, egyházi és pedagógiai író, a magyar–szlovák szellemi közeledés szószólója lett.

Emléktáblát helyeztek el Liszt Ferenc tiszteletére a rigai evangélikus dómban

Riga – A balatonboglári gyülekezet tagja, Vizi László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kulturális Diplomáciai Főosztályának vezetője képviselte hazánkat január végén Rigában, a Liszt Ferenc tiszteletére elhelyezett emléktábla avatásán.

Mindig magyarul álmodott, számolt – Táblát avattak Harsányi János Nobel-díjas közgazdász, fasori diák emlékére

Budapest – A jezsuiták budapesti, Horánszky utcai épületének falán május 29-én emléktáblát avattak Harsányi János magyar származású Nobel-díjas közgazdász születésének 100. évfordulóján.

Sántha György-emléktáblát avattak Kecskeméten

Kecskemét – Kecskeméten 2019. november 29-én avatták fel dr. Sántha György költő emléktábláját az Aranyhomok szálloda falán. A helyszín nem véletlen, hiszen az ismert hotel a nevét az 1960-as években a kecskeméti költő ötlete alapján kapta. Balanyi Károly zománcművész alkotását Kis János evangélikus lelkész áldotta meg.

Hősnek nem születik senki – Soproni emléktábla Sztehlo Gábornak

Sopron – 2019. május 19-én 11 órakor Sztehlo Gábor-emléktáblát avattak a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégiumban. Az evangélikus lelkész itt érettségizett, majd itt kezdte el a teológiát egészen addig, amíg 1930. október 19-én a Deák téren lévő új épületet felavatták. Az emléktáblát az Öregdiák Találkozó rendezvény keretében Tölli Balázs, a líceum igazgatója avatta fel. Kutas László szobrásznak személyes kötődése is van Sztehlóhoz: nagyapja, báró dr. Podmaniczy Pál 1930–1931 között volt dékán a Teológián, és a finnugor diaszpóra bizottságban is együtt dolgoztak Sztehlóval. Kutasnak ez a negyvenkilencedik soproni alkotása. Az udvaron Sztehlo (ahol az emléktábla van) ezentúl egykori osztálytársával, Prőhle Jenővel figyelik egymást.

Isten kegyelmének koldusai vagyunk

Baja – „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát” – Luther Márton szállóigéje olvasható azon az emléktáblán, amelyet 2018. február 18-án (Luther halálának emléknapján) avattak fel a bajai evangélikus templom utcára néző falán.

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek…” – Emléktáblát szenteltek a szügyi gyülekezetben

Szügy – A szügyi evangélikus gyülekezet a reformáció programsorozatának kiemelkedő alkalmaként, október 8-án ünnepi istentiszteleten adott hálát az anyagyülekezetben és a hozzá tartozó három filiában szolgált lelkészek életéért, szolgálatáért.

Táblát helyeztek el az Evangélikus Országos Múzeum falán idősebb dr. Fabiny Tibor tiszteletére

Budapest – A Johannita-rend magyar tagozatának konventje, 2017. szeptember 26-án táblát helyezett el az Evangélikus Országos Múzeum falán idősebb dr. Fabiny Tibor tudós egyháztörténész, az Evangélikus Országos Múzeum megálmodója és megalkotója, Luther Márton végrendeletének gondozója és kiadója, a Johannita-rend megújult magyar tagozatának első káplánja áldásos emlékezetére.

Oldalak

Feliratkozás RSS - emléktábla csatornájára