iktatás

„Kegyelme nem lett hiábavaló…” – Másodlelkészt iktattak a Deák téren

Budapest – Fokozott higiéniás biztonsági szabályok betartása mellett és a lehetőségekhez képest nagyszámú gyülekezet, családtagok és barátok jelenlétében iktatta be Kovács Áront hitoktatásért, valamint gyermek és ifjúsági munkáért felelős másodlelkészi szolgálatába Cselovszky Ferenc, a Pesti Egyházmegye esperese a 2020. szeptember 5-én a Deák Téri Evangélikus templomban tartott istentiszteleten. A liturgiát az esperes mellett Smidéliusz Gábor igazgató lelkész, és Gerőfiné Brebovszky Éva másodlelkész végezte.

Vinni a fényt – Beiktatták hivatalába a lébényi gyülekezet új lelkészét

Lébény – Lázárné Tóth Szilvia személyében első alkalommal került női lelkész a lébényi egyházközség élére. A lelkésznőt a 2020. augusztus 20-án, a templom felszentelésének kétszázhuszonötödik évfordulóján tartott ünnepi istentiszteleten Kiss Miklós, a Győr-Mosoni Egyházmegye esperese iktatta be hivatalába.

Rendhagyó tanévnyitó volt Aszódon ünnepi eskütételekkel

Aszód – Szeptember elsején reggel 8 órakor ünnepi istentisztelettel kezdődött a tanévnyitó ünnepség az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban. Különleges alkalom volt ez, ugyanis ennek keretében került sor Sághy Kata iskolalelkész beiktatására. Az ünnepi istentiszteleten dr. Fabiny Tamás elnök-püspök hirdetett igét, a liturgiában Mekis Ádám esperes szolgált.

Elmaradnak a tervezett programok az Evangélikus Hittudományi Egyetemen: Dr. Hafenscher Károly egyetemi tanári beiktatása és a tanévnyitó ünnepség is

Budapest – Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) a 2020. szeptember 3-ára tervezett egyetemi tanári beiktatást és székfoglaló előadást a járványhelyzetre tekintettel nem tartja meg. Dr. Hafenscher Károly professzor március óta hatályos kinevezését a beiktatás elmaradása nem érinti. Hasonlóképpen az EHE a 2020. szeptember 4-ére tervezett tanévzáró/tanévnyitó istentiszteletet és ünnepi ülést sem tartja meg. Az oklevelek, kinevezések és megbízólevelek átvételével kapcsolatban a Tanulmányi Titkárság és a Rektori Hivatal közvetlenül fogja megkeresni az érintetteket.

Beiktatták Hegedüs Gábor lelkészt Csurgón

Csurgó – 2020. augusztus 22-én hivatalosan is beiktatták Hegedüs Gábor evangélikus lelkészt a Csurgói Evangélikus Egyházközségbe. Hegedüs Gábor 2019. augusztus 15-től végezte szolgálatát a Somogy-Zalai Egyházmegyében, a csurgói, nagyatádi, barcsi és szentai gyülekezetben; azonban a vírushelyzet miatt az ünnepélyes beiktatása most történt meg.

Beiktatták Arató J. Lórándot a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközségben

Kiskőrös – A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség ünnepelni gyűlt össze 2020. augusztus 22-én 10 órakor a templomban. Homoki Pál, Bács-Kiskun Egyházmegye esperese iktatta be szolgálatába ezen az ünnepen Arató J. Lóránd parókuslelkészt. Arató J. Lóránd és Arató Eszter Dóra, valamint kislányuk Réka, Tabról kaptak meghívást a kiskőrösi gyülekezetbe, melyet örömmel fogadtak, és a mai nappal új szakaszt kezdenek mind lelkészi, mind családi életük terén.

Nem vagy egyedül! – Lelkészt iktattak Hartán

Harta – Új úton indulni mindig izgalmas kihívás és egyben hitbeli lépés is. Nem tudhatjuk mi vár ránk, éppen ezért választotta e címet Farkas Sándor beiktatási alapigéjének. A Hartai Evangélikus Egyházközség sajnálatos hirtelenséggel maradt pásztor nélkül, Halasi László októberben örökre távozott a Duna-parti település közösségéből. A megüresedett szolgálati helyre a gyülekezet Farkas Sándor kiskőrösi iskolalelkészt hívta meg, majd a választási folyamat a járványügyi helyzet miatt csak most érhetett véget.

A béketeremtést tartja legfőbb feladatának az új, vadkerti esperes

Soltvadkert – Ünnepi istentiszteletet és közgyűlést tartott a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye 2020. július 25-én, szombaton a Soltvadkerti Evangélikus Gyülekezeti házban, majd Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházmegye püspöke beiktatta esperesi hivatalába Homoki Pál soltvadkerti lelkészt.

Püspököt iktattak Eperjesen

Eperjes – A találkozások zajától lett hangos 2020. február 1-jén délután az eperjesi evangélikus püspöki hivatal tanácsterme. Ide gyülekeztek az újonnan megválasztott kelet-szlovákiai evangélikus püspökök, a Peter Mihoč iktatására érkező külföldi testvéregyházak képviselői. A Magyarországi Evangélikus Egyházat dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, a hazai szlovák gyülekezeteket pedig Szpisák Attila tótkomlósi lelkész, valamint a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség (Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Slovenskom Komlóši) népes delegációja képviselte.

Talán nem kell újra Kijevbe menni egy darabig…

Kijev – A hétvégén beiktatták tisztségébe az Ukrajnai Német Evangélikus Egyház új püspökét, Pawlo Schwarzot. Az ünnepi ceremónia hátterébe Hajdú Tibor püspöki titkár avatja be olvasóinkat.

Oldalak

Feliratkozás RSS - iktatás csatornájára