ökumenikus imahét

Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek (Jn 15,5–9) – Letölthető honlapunkról a 2021-es ökumenikus imahét füzete!

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2021. január 17. és 24. között ismét megrendezi az ökumenikus imahetet. Ha a járvány nem szól közbe és más rendelkezések nem lesznek, akkor a Szent István Bazilikában (1051 Budapest, Szent István tér 1.) kerül sor a hivatalos megnyitóra, 2021. január 17-én 19 órakor. Szentbeszédet mond: dr. Erdő Péter bíboros és igét hirdet: Steinbach József református püspök.

Ökumenikus imanap volt Kolozsváron – Képriport!

Kolozsvár – Ökumenikus imanapon imádkoztak Kolozsváron a keresztyének egységéért a görögkatolikus templomban. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházat az alkalmon Fejér Olivér kolozsvári lelkipásztor képviselte.

Sepsiszentgyörgyi ökumenikus imahét: Istenért vagy Istennel?

Sepsiszentgyörgy – Sepsiszentgyörgyön idén január 17-26. között tartották az ökumenikus imaalkalmakat. A megyeszékhelyen már több mint 20 éves hagyománya van az imatizednek: a római katolikus, református, evangélikus, unitárius hívek idén is a város különböző keresztény templomaiban imádkoztak tíz estén át megbocsátásért a sérelmekért, bűnökért, amiket a történelem során a különböző felekezetek egymás ellen elkövettek, illetve azért, hogy megértsük, elfogadjuk egymást a különbözőségek ellenére, hiszen valahol mindannyian a Krisztus-követés útján igyekszünk maradni.

„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk.” (ApCsel 28,2) – Ökumenikus imahét Besztercén

Beszterce – A történelmi egyházak képviselői immár 12. alkalommal szervezték meg Besztercén az ökumenikus imahetet, január 18 – 24. között. Geréd Péter római katolikus főesperes, Frisan Ioan görögkatolikus esperes, Bujor Ioan ortodox pap, András Péter református, Johann Dieter Krauss szász evangélikus és Tóth Zoltán Csaba magyar evangélikus–lutheránus lelkészek és az egyházközségek gyülekezeti tagjai vettek részt napról napra a 17.00 órától tartott ima alkalmakon.

Tanítsuk közösen az Örökkévaló hívó szavát – Keresztény–zsidó imaest volt Vácon

Vác – Az ökumenikus imahét lezárása után, a holokauszt nemzetközi emléknapján, január 27-én a Váci Egyházmegye közösségi házában, a Credo-házban immár harmadik alkalommal gyűltek össze a különböző felekezetű keresztény – katolikus, evangélikus, református, baptista – és zsidó hitű emberek, hogy együtt imádkozzanak és testvéri szeretettel legyenek egyek az Úrban.

„A bizonyságtételt nem csupán lehetőségként kell kezelnünk”

Nagyvárad – A nagyvárad-újvárosi református templomban folytatódott vasárnap este az idén az „...igen emberségesen bántak velünk...” (ApCsel 28,2) mottó jegyében zajló ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért. Mátyás Attila evangélius lelkipásztor prédikált.

Öleljétek át mindazokat, akik veletek együtt Jézus Krisztus hűséges követői!

Pécs – „Nagylelkűség: elfogadás és adás” mottóval tartották a 2020-as ökumenikus imahét utolsó napját. Pécsett dr. Szabó István dunamelléki református püspök volt az istentisztelet szónoka.

Isten a keresztségünk pillanatában meghívót ad nekünk

Pécs – 2020. január 24-én pénteken, az ökumenikus imahét keretében Hajduch-Szmola Patrik evangélikus lelkész hirdetett igét a belvárosi református templomban. A nap témája a vendégszeretet volt.

Egyek hitben, reményben és szeretetben – Püspöki szentmise az ökumenikus imahéten Fehérváron – Frissítve!

Székesfehérvár – Rendhagyó módon ünneplik idén a keresztények egységét Székesfehérváron. Az ökumenikus imahét első felében minden közösség a saját templomában imádkozik a krisztushívőkért. Spányi Antal megyés püspök, Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Dózsa István plébánossal szentmisét mutatott be a Szent Imre templomban. A főpásztor a keresztények egységéért kérte Jézust, – az Egyház alapítóját, aki ránk bízta üdvösséget hozó tanítását, – segítse megvalósulni azt, amiért Ő is imádkozott. „Hogy egy akol és egy pásztor legyen, hogy egyek legyünk a hitben, a szeretetben és a keresztény reményben.” Arra kérte jelenlevőket, őszintén imádsággal forduljanak keresztény testvéreikért Istenhez.

Ökumenikus összefogással osztottak ételt Szarvason

Szarvas – Ebben az évben már harmadik alkalommal osztottak meleg ételt Szarvason. Ezúttal az ökumenikus imahéten összegyűlt perselypénzből, a szarvasi gyülekezetek támogatásával készült a babgulyás.

Oldalak

Feliratkozás RSS - ökumenikus imahét csatornájára