Csesztve

Nógrádi dombok között a középkor nyomában

Templomok, várak Alsópeténytől Zabarig. „A történeti Nógrád vármegyének a ma Magyarországhoz tartozó déli része hazánk műemlékekben egyik leggazdagabb vidéke” – olvassuk a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum közelmúltban megjelent reprezentatív kötetének bevezetőjében. A hit és a hatalom házai – Középkori templomok és várak Nógrád megyében című kiadványban ezek közül jó néhánynak feltárulnak a titkai.

Hálaadó istentisztelet volt Csesztvén

Csesztve – Nagy örömmel és várakozással szívében gyűlt össze a szügyi anyagyülekezethez tartozó csesztvei evangélikus filia minden tagja 2019. október 6-án, hálát adva Istennek a betakarított terményekért és a felújított gyülekezeti házért.

Évszázadokon átívelő kegyesség

„Fontos számunkra, hogy gyülekezetként mindenkit megszólítva, egyre nagyobb testvéri közösséggé épülhessünk” – mondja a Szügyi Evangélikus Egyházközség parókus lelkésze. Torzsa Tamás 2014 óta látja el a lelkészi szolgálatot a Nógrád megyei Szügyön, Csesztvén, Patvarcon és Mohorán. Az Isten tervébe való belesimulásról, a nógrádi kegyességről és a mindig nyitott evangélikus közösség szolgálatáról is beszélgettünk vele.

Erő, ami soha nem fogy el!

Szügy – Immár második éve, egy egész napot, négy gyülekezetet és falut, családokat átölelő missziói csendesnapot tartott a Szügyi Evangélikus Egyházközség. Az idei meghívott szolgálattevők, a Szlovákia területén lévő sajógömöri evangélikus gyülekezetből jöttek. Jöttek, igei üzenetet hoztak, tanúbizonyságot tettek és dicsőítettek. A missziós csendesnap központi igéje a Fil 4,13 volt, miszerint: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.”

4 + 4 = 1!!! – Életutak, életkérdések és igei válaszok…

Patvarc – Négy gyülekezet, négy presbitérium, egy egyházközség. Közös vágya valósult meg a Szügyi Evangélikus Egyházközséghez tartozó négy gyülekezet (Szügy, Csesztve, Patvarc és Mohora) presbitereinek, amikor április 16-án a patvarci gyülekezeti házban megrendezték az egyházközség első presbiteri napját. Hiánypótló volt az alkalom, mert a presbiterek szükségesnek, sőt fontosnak érezték, hogy ne csak a hétköznapi életben (jó esetben), hanem a szolgálatban is megismerjék egymás örömeit és nehézségeit.

„Hoztunk egy Igét és egy autót…” – Így érte el a célját az Isten Igéje

Bánk – A Szügyi Evangélikus Egyházközség a tulajdonában lévő hétéves Ford Fiesta szolgálati autót 2014 szeptemberében kölcsönadta a Pásztói Evangélikus Egyházközségnek, a lelkészi szolgálathoz. Ez az autó azonban most tovább vándorolt.

Evangélikusok Palócföldön – Videó!

Ezer kilométer kerékpárral egyháztörténeti utakon az ezeréves Magyarország tiszteletére. A pesterzsébeti evangélikus ifjúság kerékpártúrája.

Missziós csendesnapot tartottak Szügyben

Szügy – „Jöjjetek, mert már minden készen van!” (Lk 14,17) – hívta Isten igéje, június végén Szügy, Csesztve, Patvarc, Mohora lakóit, gyülekezeti tagjait a szügyi evangélikus templomba, a missziós csendesnapra.

Harangok szava válaszolt – Képriport a karácsonyi szolgálatokról a Szügyi Evangélikus Egyházközségben

Szügy – Karácsony ünnepét megelőzően Mohorán az evangélikus templom udvarában, felállításra került a betlehemi jászol; Józseffel, Máriával és a csecsemő Jézussal. Szép példája ez a helyi testvéri szeretetnek, hisz a római katolikus közösség által és az evangélikus gyülekezet hozzájárulásával jött létre mindez.

Kitüntették Blatniczky János Dániel lelkészt Csesztvén

Csesztve – Blatniczky János Dániel evangélikus lelkészt kitüntették Csesztve községért tett szolgálataiért 2014. szeptember 27-én.
Feliratkozás RSS - Csesztve csatornájára