osztrák

Gondoskodó hálózatok – Idősbarát közösségeket támogatnak az osztrák-magyar határmenti térségben

Szombathely – Számos idős ember él idősotthonban, szorul intézményi idősápolásra, vagy saját otthonaiban családtagjaik, ápolók gondoskodnak róluk. Nem mindenhol van azonban elég képzett szakember és gondozó létesítmény, különösen az Ausztria és Magyarország közötti határvidéken érezhető a megfelelő infrastruktúra hiánya. Ezen felül egyre több fiatal hagyja el a régiót és költözik nagyvárosokba, ezáltal a régióban egyre nő az idős generáció aránya és egyre többen maradnak egyedül, hozzátartozók nélkül, akik hosszú távon ápolni és gondoskodni tudnának róluk. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján elmondható, hogy az idősek életminősége saját otthonaikban kifejezetten magas, ezért a közösségeknek arra kell törekedniük, hogy az idős emberek a lehető leghosszabb ideig önállóan élhessenek saját otthonaikban, és a jövőben a szolgáltatásokat is ehhez kell igazítani.

„Nyitott szívek – nyitott kapuk” – Osztrák protestáns lelkészek felhívása

Bergenz – „Isten törvénye azt követeli tőlünk, hogy fogadjuk be a menekülőket. Szállást és segítséget kell kapniuk úgy, hogy méltóságuk és emberi jogaik ne sérüljenek” – áll abban a nyilatkozatban, amelyet az Osztrák Protestáns Lelkészek Egyesületének 2015. szeptember másodikán tartott közgyűlésén adtak ki. A dokumentumot az alábbiakban olvashatják.

Osztrák-bajor-magyar egyházvezetői találkozót tartottak

Bécs – Az osztrák, a bajor és a magyar evangélikus egyház vezetői találkoztak egymással 2014. április 29-30-án Bécsben.

Külföldi vendégek jártak Cinkotán

A nyár végével minden egyházközségben felpezsdül az élet. Nemcsak a rendszeres alkalmak és a hittan órák kezdődnek meg, hanem újraélednek a gyülekezeti kapcsolatok is. Cinkota finnországi érdeklődése immár 17 éves múltra tekint vissza. Juha Lassila, aki Teológiánk ösztöndíjasa volt, feleségével, Tuuli Hulmi-Lassilával együtt szoros barátságot kötött a gyülekezet vezetőivel, és az ő személyükön keresztül öröklődött át a jó viszony az újabb nemzedékekre is. 1996 óta évről-évre folynak a látogatások oda és vissza. A közösségeket képviselő delegációk, kórusok és ifjúsági csoportok felváltva utaznak el a testvérekhez, így gazdagítva egymás istentiszteleti és hitéletét.Szöveg: Vető István

CEC: Michael Bünker osztrák evangélikus püspök hirdette az igét Pestújhelyen

Budapest – 2013. július 7-én a pestújhely-újpalotai evangélikus gyülekezet is számos CEC-delegáltat látott vendégül. Közöttük volt Michael Bünker, az Osztrák Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház püspöke, aki az igehirdetés szolgálatát végezte a gyülekezetben. Videó: Győri András Timótheus, Pete Dániel, Tagai Péter

Bemutatkozik a határ menti evangélikus gyülekezetpedagógus

A Burgenlandi Evangélikus Esperesség és a Nyugati (Dunántúl) Evangélikus Egyházkerület közös, határ menti gyülekezetpedagógusi állást létesített. Történelmünk tovatűnő éveit is közelebb hoztuk azzal, hogy 2012 novemberének derekától gyülekezetpedagógus dolgozhat a nyugati végeken, az osztrák‒magyar határ két oldalán. Forrás: sopron-egyhazmegye.lutheran.hu
Feliratkozás RSS - osztrák csatornájára