Gáncs Péter

Az idők jelei

Lehet-e, egyáltalában kell-e még szólnunk a járványhelyzetről akkor, amikor a pandémia mellett egyre inkább fenyeget minket az „infodémia”. Ez a furcsa kifejezés arra a ránk zúduló információáradatra utal, amiben gyakran keverednek a valós hírek az álhírekkel, a rémhírekkel.

Keresztünnep –  Oberlander Báruch és Gáncs Péter beszélgetése

A Klubrádió húsvét hétfői adásában a keresztény és a zsidó húsvét közös gyökereiről és eltérő utóéletéről beszélgettek Gáncs Péter evangélikus püspökkel és Oberlander Báruch rabbival.

Templomtisztítás – 2021

A virágvasárnap Jeruzsálembe érkező Jézus első útja az atyai házba, a templomba vezetett, ahol hamar kitört a botrány. A különben szelídségéről, erőszakmentességéről közismert Mester ugyanis az ott látottak hatására éktelen haragra gerjedt. Kötélből korbácsot fonva kiűzte az áldozati kultuszt szolgáló állatkereskedőket, valamint a templomi adó befizetéséhez szükséges pénzváltókat. Szent haragját prófétai igékkel támasztotta alá, melyek szerint a templom az imádság háza, és azt haszonleső kufárok rablóbarlangjává züllesztették az akkori vallási vezetők. Mindezek után már csak napok kérdése volt, hogy ellenfelei csütörtök este letartóztassák, és pénteken délelőtt már keresztre is feszítsék…

Több evangélikust is kitüntettek a nemzeti ünnepen

Budapest – Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából, Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket adományozott. A kitüntetettek listája a Magyar Közlönyben jelent meg 2021. március 15-én.

Ébresztő álmodás – Ferenc pápa könyve a megrostáló leállás kínálta lehetőségről

Továbbra is olyan válságos időket élünk, amikor okkal lehetnek álmatlan éjszakáink. Ahogyan a kötet epilógusában olvashatjuk, „az emberiség egyik legsötétebb éjszakáján” szeretnénk túljutni. Ehhez kínál segítséget az egyházfő, aki szerint „a világ fordulóponthoz érkezett, a megpróbáltatás idejével néz szembe, amelyből vagy jobb emberekként kerülünk ki, vagy menthetetlenül visszacsúszunk egy áldatlanabb állapotba”.

Okafogyott böjt?

Sokan vélhetik úgy, hogy az idei böjt okafogyottá vált, hiszen már alaposan túl is teljesítettük a hagyományosan elvárt negyven napot. Közel egy esztendeje élünk visszafogottan, korlátok, karanténok közé szorítva, a legkülönbözőbb világi örömforrásokról lemondva.

Ébresztő álmodás

Ferenc pápa Álmodjunk együtt – út egy jobb jövő felé című könyve olyan válságos időkben hív közös gondolkodásra, amikor okkal és joggal lehetnek álmatlan éjszakáink. Hiszen, ahogy az epilógusban olvashatjuk, „az emberiség egyik legsötétebb éjszakáján” szeretnénk túljutni. Ehhez kínál segítséget az egyházfő, aki szerint „a világ fordulóponthoz érkezett, a megpróbáltatás idejével néz szembe, amelyből vagy jobb emberekként kerülünk ki, vagy menthetetlenül visszacsúszunk egy áldatlanabb állapotba.” Itt az ideje az új látásnak, döntésnek és cselekvésnek!

A gyógyulás éve

2020. próbás hónapjai után óvatosabban kell bánnunk az újévi jókívánságokkal. A megszokott „búékozás” helyett talán bölcsebb, ha csak annyit mondunk, annyit kívánunk másoknak és magunknak, hogy 2021 legyen a gyógyulás esztendeje. Hiszen sokféle sérülést, sebet hordozunk az elmúlt, vagy talán precízebben fogalmazva, a reménység szerint elmúló félben lévő nehéz időkből.

Evangélikus TeleTemplom: Karácsony ünnepe

„Kötelező távolságtartás” helyett, Isten közelségének az élménye – ez a karácsony titka. Közel kerülhetünk hozzá, mert ő megjelent, közel jött. – Karácsony Ünnepén Tit 2,11-13 alapján szól hozzánk Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök.

Személyes emlékeim egy hűséges Munkatársról, Szemerei Zoltánról

Budapest – Aki közelebbről ismerte Szemerei Zoltánt, tudja, hogy 2020. december 3-án elhunyt testvérünk a leghatározottabban tiltakozna az ellen, hogy méltassuk őt. Így most először csak azt a rövid laudációt idézzük föl, amit „el kellett viselnie” az orosházi egyházkerületi missziói napon, 2014. május 31-én, amikor átvette a Prónay Sándor emlékplakettet.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Gáncs Péter csatornájára