Alberti

Tisztségviselők és presbiterek továbbképző napja volt Albertiben

Alberti – A Dél-pest Megyei Egyházmegye tisztségviselői és presbiterei 2019. szeptember 28-án, szombaton az alberti egyházközség iskolájának tornatermében ismét összegyűltek, hogy közösen gondolkozzanak a gyülekezeti élet dolgairól.

Más övez fel téged

Alberti – Az Északi Egyházkerület gyülekezeteinek lelkészei és világi vezetői 2019. március 23-án a huszonöt éves Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskolában találkoztak egymással, élvezve a Mányi Sándorné igazgató vezetésével működő intézmény és az alberti gyülekezet vendégszeretetét.

Menni kell, mert Isten parancsolja – Györgyi Zsolt lelkész iktatása Albertiben

Alberti – A 307 éves múltra visszatekintő Alberti Evangélikus Egyházközség 21. lelkészének ünnepélyes beiktatása valósult meg 2018. október 20-án Györgyi Zsolt személyében az evangélikus templomban. Az új lelkész olyan neves elődök után lépett a gyülekezet elé, mint id. Tessedik Sámuel (1740–1744), Gegus Zakariás (1764–1791), Juhász Ferenc (1830–1867) és Roszík Mihály (1952–1993), 8 évi Csurgón végzett szolgálata után kapva a hívást erre a sajátos feladatra.

„Ki énekel, az duplán imádkozik” – Országos koráléneklési verseny Albertiben

Alberti – A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola idén 2018. október 13-án, szombaton 14. alkalommal rendezte meg az országos koráléneklési versenyt. A versenyre 34 gyermek nevezett be, akik Albertiből, Mendéről, Aszódról, Orosházáról, Nyíregyházáról, Szarvasról, Kiskőrösről és Soltvadkertről érkeztek.

„Isten családja vagyunk!” – Közösen táboroztak Alberti, Bócsa és Maglód fiataljai

Mátranovák – Az alberti és maglódi gyülekezetek kilencedik alkalommal szervezték meg közös ifjúsági táborukat Mátranovákon. 2018-ban ötödjére csatlakoztak hozzájuk a bócsa-tázlári gyülekezetből érkezett ifjak. A tábor iránt akkora volt az érdeklődés, hogy a résztvevők életkorát a 12–13 éves korosztályra kellett korlátozni. Így zömmel az idén konfirmált hatodik-hetedik osztályos tanulók – a felnőttekkel együtt 48-an – vettek részt a június 18–22. között megrendezett programon.

Légy velünk kegyelmeddel, jóságos Jézusunk… – XIII. koráléneklési verseny

Alberti – Az elmúlt hétvégén a XIII. koráléneklési verseny megtartására került sor az albertirsai Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskolában. Az ország különböző intézményeiből érkezett harminc versenyző négy kategóriában mérhette össze tudását. Szarvas, Orosháza, Budapest, Kiskőrös, Nyíregyháza mellett a helyiek és a Domonyi Evangélikus Egyházközség is képviseltette magát.

Ahol sláger lett az „Erős vár” – Közösen táboroztak Alberti, Bócsa-Tázlár és Maglód fiataljai

Mátranovák – Az alberti és maglódi gyülekezet nyolcadik alkalommal szervezte meg közös ifjúsági táborát Mátranovákon. Idén negyedik alkalommal csatlakoztak hozzájuk a Bócsa-tázlári gyülekezetből érkezett ifjak is. Összesen 52-en voltak a június 19–23. között megtartott együttléten.

Cantate! – Énekkari találkozót tartottak Albertiben

Alberti – A Dél-Pest Megyei Egyházmegye gyülekezetei 2017. május 14-én, vasárnap délután énekkari találkozóra gyülekeztek össze az alberti gyülekezet templomában. Ebben az évben nemcsak a Cantate vasárnap megszokott hagyománya, hanem a reformáció ötszázadik évfordulója kapcsán is szerveződött az alkalom, Hepp Éva zenei felelős irányításával.

Bibliaverseny Albertiben

Alberti – Minden évben a Dél-Pest Megyei Egyházmegyében is az egyik legnagyobb létszámú találkozónak számít a gyermek bibliaverseny. Az egész év során kiscsoportos foglalkozásokhoz szokott hittanozó gyerekeknek ezen az alkalmon van lehetőségük átélni és megtapasztalni a nagyobb létszámú közösséget, imában, éneklésben, játékban. 2017. március 25-én, szombaton Albertiben szervezett találkozó és egyben megmérettetés is meghaladta a százas létszámot..

Az oltár helyreállítása – Missziói és diakóniai nap Albertiben

Alberti – A Dél-Pest Megyei Egyházmegye egyik évzáró alkalmának számított 2015. november 21-én, szombaton, az alberti gyülekezet iskolájának tornatermében megrendezett missziói és diakóniai nap. Erre a beszélgetős, együttgondolkozós találkozóra ötven küldött érkezett a megye gyülekezeteiből.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Alberti csatornájára