diakonissza

30 éve indult újra a FÉBÉ – Egy az utolsók közül

Budapest – Harminc évvel ezelőtt újra indulhatott a FÉBÉ diakonissza egyesület. Újra felölthették az egyenruhát és a külföldre kényszerült testvérek is hazajöhettek, azonban az egyesület még élő, megöregedett tagjai lassan mind elköltöztek. Kelemen Erzsébet testvér egy az utolsók közül, aki a Zákeus Média Centrum (ZMC) kamerája előtt mondta el, hogyan lett diakonissza, hogyan élte meg a szétszórattatást és az újraindulást.

A győri diakonisszaanyaház utolsó évei

Míg a két világháború közötti időszak a győri diakonissza-anyaház életében a stabilitás és prosperitás korszakát jelentette, addig a második világháborút követő esztendők sokkal inkább a nehézségekkel s a folyamatos átalakulásokkal való megküzdés jegyében teltek. A győri evangélikus diakóniai munkát bemutató sorozatunk befejező része.

Árvaintézettől diakonissza-anyaházig – A győri evangélikus diakóniai munka aranykora

Győr városának evangélikusai Luther Márton születésének négyszázadik évfordulója alkalmából határozták el az egyházközség szegény- és árvaintézetének felállítását, majd 1885 decemberében meg is nyitották az intézményt – írtuk magazinunk tavaly október 20–27-i számában. Cikkünk szerzője a kezdetek után ez alkalommal a folytatást tekinti át az első világháború végétől a második világháború végéig.

Diakonisszasirató

Fekete zászló leng a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület budapesti anyaházán a kilencvenöt éves korában elhunyt Major Erzsébet testvérre emlékezve. Többről van szó egy hűséges asszony elvesztésénél: az anyaház utolsó diakonissza lakója halt meg. Gödöllőn él még Tornyos Mária testvér, ám ebben a hűvösvölgyi otthonban immár elnémultak a diakonisszák imái.

Diakonisszák találkoztak a bielefeldi Bethelben

Bielefeld – 2018. június 14–17. között a bielefeldi Bethel diakóniai központban 43. alkalommal hívta össze tagjait a Kaiserswerther Generalkonferenz (KGK) nemzetközi diakóniai tetőszervezet. A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület főnökasszonyának személyes sorait adjuk közre.

Elhunyt Endreffy Mária

Budapest – A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület ezúton is hírül adja, hogy Endreffy Mária diakonissza testvér néhány héttel 102. születésnapja előtt, július 3-án hajnalban hazatért Urához.

Elhunyt Magassy Vilma diakonissza testvér

Budapest – Értesítjük a Fébé család tagjait és mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy Magassy Vilma diakonissza testvér életének 87. évében, 2017. március 28-án, rövid szenvedés után csendesen megtért mennyei otthonába. A hóseási Ige indította el a diakonisszahivatás útján: „Eljegyezlek téged magamnak örökre.” (Hós. 2, 18)

Századik születésnap a Fébében

Budapest – Bensőséges ünnepségen köszöntötték a diakonissza Endreffy Máriát századik és Major Erzsébetet kilencvenharmadik születésnapja alkalmából július 28-án, a hűvösvölgyi Fébé Diakonissza-anyaház kápolnájában. Nemcsak igei jókívánságokkal és virágokkal halmozták el ez alkalommal a két ünnepeltet, de az anyaház ebédlőjében rendezett fogadáson Mária testvér száz szál gyertyát is elfújhatott a tortáján.

Diakónia – egy erős védjegy?! – Konferenciát tarott a Kaiserswerthi Szövetség

Gallneukirchen – A Kaiserswerthi Szövetség hetven németországi és huszonhárom más ország- és kontinensbéli evangélikus diakonissza anyaházat összefogó szervezet. A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület is tagja. A Kaiserswerthi Szövetség kétévente más és más helyen rendezi konferenciáit. Idén szeptember végén a 42. kaiserswerthi nagykonferenciát az ausztriai Gallneukirchenben tartották.

XX. századi hitvallóink: A szétszóratásban is „a kegyelem ege alatt” – Túrmezei Erzsébet diakonissza főnökasszony, költő és műfordító (1912–2000)

Túrmezei Erzsébet A kegyelem ege alatt című költeményének mottója Luther-idézet: „Isten az evangéliummal új eget von a hívők fölé. A kegyelem ege ez. Sokkal gyönyörűségesebb, mint a látható égboltozat.” A vers egyes sorai segítségével kísérjük végig Erzsébet testvér életét és hitvalló szolgálatát.

Oldalak

Feliratkozás RSS - diakonissza csatornájára