Németh Mihály

„Isten én bizodalmam” – Felavatták Szeberényi Lajos emléktábláját Maglódon

Maglód – „Isten én bizodalmam” – kezdi önéletrajzát Szeberényi Lajos. Valamivel később így folytatja: „Születtem Pest vármegye Maglód helységében 1820. augusztus 15., hol atyám Szeberényi András evang. lelkész, anyám Krizsek Katalin volt. Gyermekkoromat 7 éves koromig jó szülőim gondos felügyelete alatt töltöttem. De mihelyt a 7 évet elértem, atyám sajnálva, hogy a magyar nyelvben nem eléggé jártas, nehogy e bajnak kitéve maradjak, engem két évre a szomszédos Rákos-Csabára adott az ottani reform. lelkészhez magyar nyelvre, 1830. pedig Selmecre küldött Szeberényi János nagybátyához, hol 9 évig tanultam.” Itt ismerkedett meg és kötött barátságot Petőfi Sándorral. Szeberényi Lajosból makói, szegedi, pozsonyi evangélikus lelkész, teológus, újságíró, költő, műfordító, egyházi és pedagógiai író, a magyar–szlovák szellemi közeledés szószólója lett.

Egybecsengés: Szenvedély és sokoldalúság – 1. rész

Bonyhád – Kiskőrös – Új sorozatot indítottak az EPSZTI honlapján. A távolságot találkozásra cserélés jegyében az evangélikus nevelés sokszínűségét és értékgazdagságát hetente egy páros portrén keresztül mutatják be. A cikkekben mindig két olyan embert szólítanak meg, akik valamilyen módon kapcsolódnak az evangélikus oktatáshoz. Az egymást személyesen nem feltétlenül ismerő interjúalanyoknak egyazon kérdéssor alapján válaszolnak, és válaszaik alapján hasonlóságról, egybecsengésről árulkodó pontokat keresnek. Az első részben Gűth Tamással és Németh Mihállyal beszélgettek.

Folyamatos reformáció

Maglód – „Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” Pál apostol szavaival (1Kor. 3,11) köszöntötte Németh Mihály evangélikus lelkipásztor a híveket a reformációi ünnepi istentiszteleten, 2017. október 29-én, vasárnap Maglód legszebb, legrégebbi épületében, az öregtemető közepén álló istenházában.

Csak azt tettük, ami a kötelességünk volt – Kitüntették Németh Mihály evangélikus lelkészt

Maglód – Augusztus 20-a alkalmából adták át Maglódon a városi kitüntetéseket. Németh Mihály evangélikus lelkész magas szintű közösségi munkáját Maglódért Emlékéremmel köszönte meg a város képviselő-testülete. Városi díjban részesült továbbá Szever Jánosné is.

Ökológiai kérdésekkel foglalkoztak a balassagyarmati gyülekezet reformációi rendezvénysorozatának beharangozó előadásán

Balassagyarmat – A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség bibliaórájára vendégeket hívtak, és a téma is különleges volt. 2017. március 7-én, fél hatkor a szokásos időpontban a rendszeres bibliaórásokon kívül még más érdeklődők is megjelentek az egyházközség gyülekezeti termében.

„Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!” – Orgonaszentelő istentiszteletet tartottak Maglódon

Maglód – Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján, 2016. november 20-án ünnepi istentiszteletre gyülekeztek a maglódiak, hogy orgonaszentelő istentiszteletet tartsanak. Fabiny Tamás püspök igehirdetésében, Luther Márton zenéről megfogalmazott gondolatain keresztül hívta a gyülekezet tagjait közös zenélésre, amelynek célja Isten dicsőítése és az ember szolgálata volt.

Tanítványból tanú – Ordináció Répcelakon

Répcelak – A gyülekezet történetében a tizenötödik lelkészavatásra került sor 2016. július 23-án, szombaton délelőtt a répcelaki templomban. Németh Mihály szolgálatba állításának ünnepén Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Szentpétery Péter, valamint Verasztó János helyi lelkész működött közre. Énekével emelte az alkalom fényét a város Gyöngy Kamarakórusa.

Egész életünk példaadás

Maglód – „Nagyon jól beszélt!” „Igen, tényleg igazán szép volt!” Efféle mondatfoszlányok szűrődtek ki az evangélikus templomból június 12-én,a dél körül kiáramló gyülekezet soraiból.

A bócsai lelkész búcsúzott Maglódtól

Maglód – László Lajos Gergely a maglódi evangélikus gyülekezetben töltötte mentora, Németh Mihály lelkész mellett gyakorlati idejét. Sikeres diplomázása után július 28-án Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke szentelte fel a pestszentlőrinci templomban. „Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat!” – ezt az igehelyet (Példabeszédek könyve 23, 26) idézte a lelkésszé szentelésre invitáló meghívó. Forrás: maglodi-hirhatar.hu
Feliratkozás RSS - Németh Mihály csatornájára