Képírással mondom el – Szita István életmű-kiállítása

Képírással mondom el – Szita István életmű-kiállítása

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gadó Zsuzsa
„Szita István alkotásai amellett, hogy együttműködésre késztetik a szemlélőjüket, mégsem kötik meg. Szabadon engedik elmerengeni, asszociálni, ringatózni az elevenen lüktető áramlásban, melyben egymástól elválasztott formák által behatárolt színek, a belőlük épített alakzatok úgy nyúlnak, zsugorodnak, mozognak, olyannyira humanizáltak, hogy nemcsak emberi alakokat, gesztusokat, de érzelmeket, konfliktusokat, élményeket, izgalmakat, tragédiákat és a megvilágosodás pillanatait is hozzájuk képzelhetjük” – mondta a budapesti Négy Évszak Klubban 1986-ban megrendezett kiállítás megnyitóján Haulisch Lenke művészettörténész, a 19–20. századi magyar festészet kiváló ismerője, aki évtizedekig kísérhette figyelemmel az autodidakta festő életét, és számos alkalommal segítette őt abban, hogy festészeti tudását fejleszteni tudja.

Haulisch Lenke volt az, aki az 1954–68 közötti időszakban segédlelkészként dolgozó, majd az 1960-as évek végén már a Taurus Gumiipari Vállalat kutatóintézetében kétkezi munkásként a kenyerét kereső Szita Istvánt beajánlotta a Pest megyei képzőművészek stúdiójába. Az itt eltöltött évekről így vall Szita István A kijárat előtt, visszanézve című visszaemlékezésében: „Sokat tanultam közöttük.” Szita István rejtőzködő életműve egészen tavalyig csak kevesek számára volt elérhető. 2017 nyarán a Resident Art Budapest Galériában rendezett első életmű-kiállítása sikeresen zárult. Ezen a kiállításon azonban a gazdag életműnek csak egy szeletét, az 1980–90-es évek nonfiguratív – addig a nagyközönség által még nem látott – alkotásait mutatták be. A tavalyi megjelenés folytatásaként nyílt meg idén március 8-án az Evangélikus Országos Múzeumban a Képírással mondom el… című, immáron második életmű-kiállítás.

Ezen a mostani bemutatkozáson láthatók az alkotónak az úgynevezett „szúrágásos” képei – amelyek az egyházi szolgálattól való püspöki eltiltását követő nyolcévnyi hallgatás, gyötrődés után születtek meg –, a Mattioni Esztertől tanult kőmozaikok, a „hímeskövek”, színes monotípiák, nonfiguratív festmények, valamint az elbeszélő jellegű, leginkább a naiv festészet kategóriájába sorolható bibliai illusztrációk is.

Az egyházból való eltávolítás utáni években – hasonlóan az Európai Iskola számos művészéhez – Szita István is évtizedeken keresztül kizárólag saját magának, a műterem, illetve a dolgozószoba magányában festett. Ezen korszakának a két fő motívuma a hiány és a véletlen által létrejövő „irracionális” formák – legyen az a forma akár a szúrágás, akár az összegyűrt selyem kenyérpapír által megjelenő alakzat –, amelyeket a festő színharmóniákba és síkkompozíciókba rendezett. Gazdag életmű született ebben a magányban a közel négy évtized alatt. Ezen időszakban készült alkotásait Szita István csak nagyon kevés barátnak, kollégának mutatta meg, a nagyközönség most először láthat ilyen széles körű válogatást ebből a korszakából.

Nagyobb nyilvánosságnak örvendhettek az 1953–1968 között az evangélikus egyház számára készült muráliák – amelyek több gyülekezetben ma is láthatók –, valamint az 1999–2011 között alkotott, kétszázkét képből álló bibliai narratív, evangéliumi festmények. Utóbbiak közül már több sorozat szerepelt egyházi jellegű kiállításokon. 

A kiállítás az Emberi Erőforrások Minisztériumának és az Evangélikus Országos Múzeumnak a támogatásával készült, és június 2-ig látogatható az Evangélikus Országos Múzeumban, Budapest szívében, az V. kerületi Deák téren.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 1112. számában jelent meg 2018. március 25-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!