Százéves az ostffyasszonyfai templom

Százéves az ostffyasszonyfai templom

Share this content.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
Ostffyasszonyfa – Temploma felszentelésének századik évfordulóját ünnepelte a kalandos történelmű ostffyasszonyfai közösség 2017. december 3-án, ádvent első vasárnapján.

Az Ostffy család támogatásával már a reformáció korában gyökeret vert itt az evangélikus hit. Azonban a gyászévtized idején, 1680-ban Ostffy Miklós várát és a templomot is lerombolták, büntetésként azért, hogy a földbirtokos menedéket nyújtott az akkori dunántúli püspöknek. Így a gyülekezet csak a reformáció indulásának négyszázadik évében, 1917-ben építhetett új templomot.

Az úrvacsorai alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, a liturgiát pedig Garas Krisztina Judit helyi lelkésznővel közösen végezték. Énekkel közreműködött a Szená-Torok, a magyar országgyűlés képviselőinek kórusa.

Szemerei János Zsolt 46,2-4.9-12 alapján tartott prédikációjában felelevenítette a gyülekezet küzdelmes múltját. Külön kiemelte a hitvalló ősök, köztük a helyi birtokos, Ostffy Miklós bátor helytállását, aki mindent elveszített, de megmaradt az élete és a hite. Majd hozzátette: a fizikai védelmet nyújtó várak elpusztulnak, de Isten másfajta oltalmat nyújt számunkra. 
„Ádvent jelzi, hogy Isten világosságot hoz, biztonságot és reménységet ad lelki és szellemi értelemben. Jézus Krisztusban még a fájdalmas emlékek is más megvilágításba kerülnek” – fogalmazott a püspök.

Az istentiszteletet a Szená-Torok rövid koncertje zárta, majd a helyi művelődési házban szeretetvendégség várta a híveket. Itt hangzottak el a köszöntések is. Többek között Rostáné Piri Magda vasi esperes, az Ostffy-leszármazottak nevében Szalay-Berzeviczy Gábor, Mihácsi Szabolcs gondnok, helyi polgármester, valamint a római katolikus közösség részéről Gregorics Ferenc adta át jókívánságait a jeles évforduló alkalmából. Fehér István, a Csönge-Ostffyasszonyfai Társult Egyházközség felügyelője pedig bemutatta a jubileumra megjelentetett hely- és gyülekezettörténeti könyvet, majd köszönetet mondott írójának, Bóka Istvánnak.

Az együttlét ebéd után a helyi ifjúság által előadott „Kilenc kő” című színdarabbal folytatódott. Végül sor került a falu ádventi koszorújának megáldására, amelyen Rostáné Piri Magda esperes gyújtotta meg az első gyertyát.

A Zákeus Média Centrum archív filmje a templomról:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!