Láthatóan evangélikus: Hozzászólásokat, javaslatokat várnak a stratégiához az új honlapon

Láthatóan evangélikus: Hozzászólásokat, javaslatokat várnak a stratégiához az új honlapon

Share this content.

Budapest – Elindult a „Láthatóan evangélikus” nevű stratégia új honlapja, amely a http://strategia.lutheran.hu/ oldalon érhető el. Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy népszerűsítse az oldalt, hogy minél több hozzászólás és javaslat érkezhessen a stratégiában megfogalmazottakhoz. Arra kérjük a gyülekezetek, intézmények, egyházkerületek, egyházmegyék portáljainak kezelőit, hogy honlapjaikon szíveskedjenek hirdetni ezt az oldalt.

https://strategia.lutheran.hu/ 

„Tanítvánnyá hívott el minket az Úr, s mi szolgálni igyekszünk azzal is, hogy egyházunk missziós küldetését állítjuk annak a megújulási stratégiának a középpontjába, amelyet a lutheri reformáció közelgő ötszázadik évfordulójára is figyelemmel készítünk. Keresztényi, hitbéli ügyünk olyan ajánlásokat megvalósítani gyülekezeteinkben, intézményeinkben, az országos egyházszervezetben, amelyek erősítik keresztény közösségünket és segítik a társadalomban, a teremtett világban viselt felelősségünk beteljesítését. Új kovászként, szerényen, de nem bujkálva kell evangélikusként cselekednünk a mai magyar, európai valóságban, szolgálatunkkal és hitvallásunkkal hirdetve a krisztusi örömhírt. Önkéntes munka, az elesettek iránti szolidaritás, személyes egymáshoz fordulás, hálózatos nyitottság és együttműködés, a fenntarthatóság életmódja, hivatásszerű szervezet segítségével hatékonyabban lehetünk azok, amivé szüleink öröksége, gyülekezeteink megtartó ereje, lelkészeink igehirdetése és mindenekfelett Isten kegyelme tett minket: láthatóan evangélikusok.”


Zsinati tagok reflexiói a stratégia kapcsán

Fábri György rövid ismertetőjét élénk beszélgetés követte 2013. február 23-án a fasori evangélikus gimnáziumban zajlott zsinaton. Ennek néhány hangsúlyos részletét idézzük.

Roncz Béla iskolaigazgató az oktatási intézményekkel és a diáksággal kapcsolatos párhuzamokra hívta fel a figyelmet: az önkéntesség területén érdemes megvizsgálni az együttműködés lehetőségeit a középiskolákban bevezetendő 50 órás közösségi szolgálatban. A hálózatosság elősegítése érdekében az (iskola)lelkészek jelezhetnék az egyetemi lelkészségek felé a továbbtanuló evangélikus diákok megjelenését, de ugyanez érvényes a más településre, akár külföldre költözők esetében is. A fenntarthatóság jegyében gondolhatunk az ökoiskolákra, erdei iskolát kiürült templomok környezetében is szervezhetnének iskoláink, akár ilyen célú telekvásárlással kiegészítve.

Abaffy Zoltán, a zsinat nem lelkészi elnöke konkrét ötletként a kreditrendszer megfontolását vetette fel a lelkésztovábbképzésben, ösztönözve lelkészeinket a folyamatos tanulásra. Szabó Szilárd lelkész a romakérdés és a mélyszegénység tematizálására hívta fel a figyelmet. Ördög Endre és Wagner Szilárd a pozitív proritások konkrét feladatokra, határidőkre való lebontását és a testületi irodához hasonló hatékony összefogását javasolta.

Ifj. Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke konkrét zsinati feladatokat villantott fel: a teológiai bizottság reflektáljon az előttünk álló szövegre, a zsinat pedig válasszon ki egy prioritást – a hivatásszerűséget –, és ennek jegyében munkálkodjon a következő három évben. Rück András nem lelkészi küldött ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az egy pont kiemelése mellett az öt prioritást indikátorlistaként is alkalmazhatnánk az egyházi szolgálat különböző területein, egyfajta taktikai mérőműszerként.

Laborczi Géza lelkész az egyetemes papságra utalva jelezte, hogy az egyházban a lelkészen kívül mindenki önkéntes. A paritás elve a társadalom felé is jól kommunikálható egyházi hagyomány, ugyanakkor a lelkészképzésben is nagyobb hangsúlyt kell adni a csapatmunkára való képzésnek.

Győri Gábor esperes a lelki háttér megerősítésére hívta fel a figyelmet, hiszen az egyházban nem lehet újjászületés nélkül dolgozni.
Száraz Csenge Gitta szintén a közös krisztusi alapra való építkezés fontosságát emelte ki. Gáncs Péter püspök – korábbi országos missziói lelkész – a zsinat missziói stratégiájával való összehangolást sürgette.

Fabiny Tamás püspök összefoglalójában megköszönte a beszélgetést, és örömét fejezte ki, hogy az identitáskeresés után most feladatorientált módon, egyházunkért égve próbálunk közösen utakat keresni. A stratégia szó bibliai hátterére (1Tim 6,12) utalva jelezte, hogy a stratégiai munka valójában a Jézussal való közösség keresése: ennek a kereteit alakítva próbálunk nem szivárgó edényt létrehozni. A konkrét javaslatok megvalósítása (pl. a hívek országos nyilvántartása) ugyanakkor a prioritások „aprópénzre váltása” mellett egyben súlyos költségvetési tételeket is jelenthet majd. Örömteli ugyanakkor, hogy több, már elindult egyházi kezdeményezés is az öt stratégiai témába illeszkedik, így például a borsodi romastratégia vagy a fenntarthatóságot a gyakorlatban szolgáló Luther Market.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!