Új esélyt kaptunk – Püspöki körlevél a hitoktatás változó rendjéről

Új esélyt kaptunk – Püspöki körlevél a hitoktatás változó rendjéről

Share this content.

Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa körlevelet adott ki a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban, amelyet az alábbiakban olvashatnak.

A püspöki körlevél függelékében ismételten közzétesszük a hit- és erkölcstanoktatás változó rendjének bevezetésével kapcsolatos tennivalók naptárát, amely választ ad a „ki, mit, mikor” legfontosabb kérdéseire. Ugyanakkor fontos tisztáznunk: hogyan, milyen lélekkel fogadjuk ezeket a változásokat.

A Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa bátorítja a hit- és erkölcstanoktatásban szolgálatot vállaló munkatársakat, hogy a meglévő bizonytalanságok és várható nehézségek mellett mindenekelőtt fedezzük fel a reményteli esélyt, pozitív lehetőséget ebben az új kihívásban.

Tudjuk, hogy a böjti időszakban az átlagosnál is több igehirdetői és lelkigondozói szolgálatunk van a gyülekezetekben. Ezzel együtt nyomatékosan kérjük lelkészeinket és munkatársaikat: biztosítsanak prioritást a hit- és erkölcstanoktatás ügyének, hogy a sürgető határidőknek eleget téve, felelősen éljünk a jövőt építő lehetőségekkel.

Fel kell ismernünk, hogy döntési helyzetbe kerültünk, és részben még járatlan utak nyílnak előttünk. A legtöbb helyen szükségessé válhat a hitoktatás eddigi formájának újragondolása és megváltoztatása. Mindez átgondolt előkészítést, nyílt kommunikációt, ökumenikus együttműködési készséget, valamint intenzív munkavégzést és pontos adminisztrációt igényel.

Minden lelkésznek helyi szinten, minden egyes csoport esetében felelősen mérlegelnie kell: mit választ, mennyi órát akar, illetve tud az iskolában vagy a gyülekezeti épületekben megtartani. Ezt a felelős döntést senki sem veheti át a helyi lelkészektől.

Igen fontos, hogy az iskolaigazgatókkal és a testvéregyházakkal jó kapcsolatot teremtsünk és ápoljunk, olyan légkört, amelyben konstruktív hangvételben tudunk tárgyalni az evangélikus hit- és erkölcstanoktatás biztosításának lehetőségeiről az új helyzetben.

Magától értődő, hogy a lelkészeknek személyesen kell jelen lenniük a szülők iskolai tájékoztatásán. Fontos az evangélikus hitoktatás céljainak, tananyagának vonzó bemutatása, amelyhez segédanyag tölthető le a hitoktatási honlapról (https://hitoktatas.evangelikus.hu/). Jó lelkiismerettel hangsúlyozhatjuk, hogy amit szeretnénk továbbadni, az egyszerre biblikus és életszerű. Közel állunk a gyermekekhez, és nyitottak vagyunk bárki felé, aki érdeklődik az általunk felkínált értékek iránt. Esetleges kérdésekkel bizalommal fordulhatunk az oktatási osztály hittanreferenséhez, Rozs-Nagy Szilviához.

Isten ajándékozzon meg minket az erő, a szeretet, a józanság lelkével, hogy bölcsen és felelősen tudjunk élni a kapott esélyekkel!

Erős vár a mi Istenünk!

 

Budapest–Győr, 2013. február 25.

 

Fabiny Tamás püspök, Gáncs Péter elnök-püspök, Szemerei János püspök

 

Hit- és erkölcstanórák: ki, mit, mikor?

2013. szeptember 1-jétől az állami általános iskolákban az elsős és az ötödikes gyermekek szüleinek választaniuk kell, hogy gyermekük erkölcstan- vagy hit- és erkölcstanórákon vegyen részt heti egy órában. Az ezen órákkal kapcsolatos szervezési és tájékoztatási feladatokat a kormány 20/2012. EMMI-rendelete rögzíti. Az alábbiakban – a szűkre szabott határidők miatt a rendelet társadalmi vitára bocsátott tervezete alapján – azt foglaltuk össze, hogy a hit- és erkölcstanórák szervezésénél milyen feladataik vannak a lelkészeknek és hittanároknak, s a jelentkezés során milyen határidőkre kell figyelniük a szülőknek idén tavasszal.

2013. február 28-ig

•        A lelkész/hittanár jelzi az egyházközség területén található állami általános iskoláknak a hitoktatási szándékát, és megadja elérhetőségeit (cím, e-mail cím, telefonszám).

•        A lelkész/hittanár egyeztet a szomszédos lelkészekkel és hittanárokkal, valamint más felekezetek képviselőivel is a feladatok esetleges megosztása érdekében.

2013. március 1–14. között

•        A lelkész/hittanár írásban átadja (például e-mailben megküldi) az evangélikus hit- és erkölcstanoktatás dokumentumait (tanterv, tananyag, tankönyv, módszertan stb.), valamint konkrét szervezési adatokat (ki tartja a hit- és erkölcstanórát, milyen elérhetőségeken érdeklődhetnek a szülők, stb.).

•        Az iskolák igazgatói kijelölnek egy-egy napot a leendő első és ötödik osztályos diákok és szüleik tájékoztatására. Ezt a dátumot legalább tíz nappal az esedékes időpont előtt megküldik a lelkészeknek/hittanároknak a korábban megadott elérhetőségeikre. A lelkész/hittanár részt vesz a tájékoztatón, és segédanyagokat mutat az érdeklődőknek. Ha a lelkész/hittanár személyesen nem tud jelen lenni, akkor az általa megküldött írott anyagok megismerésére az igazgató a szülőknek lehetőséget biztosít.

2013. március 16–31. között

Az igazgatók az iskola honlapján, hirdetőtábláján és egyéb fórumokon nyilvánosságra hozzák a lelkész/hittanár által megküldött írott információkat.

2013. április folyamán

A leendő első osztályos diákok szülei a beiratkozáskor választanak az erkölcstan- és a hit- és erkölcstanórák közül. A lelkész/hittanár jelen lehet a beiratkozásnál, és/vagy papír alapú dokumentumokat vihet be a szülők tájékoztatására.

2013. május 20-ig

A leendő ötödik osztályos diákok szülei a beiratkozáskor választanak az erkölcstan- és a hit- és erkölcstanórák közül. A lelkész/hittanár jelen lehet a beiratkozásnál, és/vagy papír alapú dokumentumokat vihet be a szülők tájékoztatására.

2013. május 23-ig

Az igazgatók tájékoztatják a lelkészeket/hittanárokat az egyházközség által meghirdetett hit- és erkölcstanoktatásra jelentkezett tanulókról: nevüket – osztályuk megjelölésével együtt – átadják a lelkésznek/hittanárnak.

2013. május 30-ig

Az iskola és a lelkész/hittanár egyeztet a tanulócsoportok kialakításáról (összevonható csoportok, órarendi lehetőségek, iskolán kívül megtartott hit- és erkölcstanóra stb.).

2013. június 30-ig

Az igazgatók tájékoztatják a hit- és erkölcstanoktatásra jelentkezett tanulók és csoportok számáról a fenntartót.

Dr. Kodácsy-Simon Eszter koordinátor (Katechetikai Munkacsoport)

 

 

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!