Révfülöpön zajlott a harmadik presbiterképző tanfolyam újabb kurzusa - Frissítve képekkel!

Révfülöpön zajlott a harmadik presbiterképző tanfolyam újabb kurzusa - Frissítve képekkel!

Share this content.

Révfülöp – 2012. február 15–17. között került sor a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban a 3. presbiterképző tanfolyam II. kurzusára. Dr. Hafenscher Károly lelkész és csapata nagyon komoly és színvonalas előadásokat szervezett a résztvevő presbiter testvérek számára, akik szinte az egész ország területéről érkeztek, többen a mostoha időjárás ellenére is. Személyes beszámoló. Szöveg: Győri Gábor , fotó: Mihácsi Gábor

A péntek esti nyitó áhítat után, az őszi alkalmon megkezdett tanulmányok folytatásaként először az Újszövetségi bibliaismeret és teológia nevű tárgy következett Szakács Tamás felsőpetenyi lelkész előadásában. Ezt követte dr. Garádi Péternek a missziói küldetésről szóló, gyakran sarkos és markáns véleményformálású előadása. A mind több gyülekezetben tapasztalható fogyás ellen valóban csak ezzel a határozottsággal lehet, sőt kell tenni. Mindjárt utána többen is a saját lakóhelyükön tapasztaltakat osztották meg a többiekkel, hisz a közös gondolkodás segítheti egyházunkat a jövőben. A nap zárásaként esti imádságra, majd kötetlen „zsíroskenyérpartira” került sor, gitár és énekszó kíséretében.

Másnap elsőként Gregersen-Labossa György szombathelyi lelkész egyházismereti előadását hallgathattuk meg, benne olyan érdekes témával, mint például az evangélikus egyház struktúrájának összehasonlítása a római katolikus, a baptista és az ortodox egyház hierarchiájával.

Ezt követte - számunkra új tárgyként - dr. Fabiny Tibor Az egyház tanítása című előadása, mely még a novemberi, első hétvégén maradt el a professzor szentföldi útja miatt. Hit, keresztyén és evangélikus hitvallás, Istenről és Jézusról szóló tanítások képezték a témakör alapját, amelyet két részre bontva szombaton és vasárnap hallgathattunk meg.

A keresztyén etika tananyagot Isó Dorottya veszprémi lelkész tanította, bár a tananyag szó helyett a „Megszívlelendő útmutató hívő embereknek” cím jobban kifejezheti mindazt az értéket, amelyet az isteni tanítások mindennapi alkalmazásával megteremthetünk magunknak és szeretteinknek.

Az ebédet követően - amelyről itt is illik megemlíteni, hogy nagyon ízletes, házias étkeket kaptunk a lelki táplálék mellé egész hétvégén - dr. Hafenscher Károly istentisztelet-ismereti órája mutatta be az evangélikus istentisztelet részeit, ismertetve a régebbi korok Agendáit is.

Vető István cinkotai lelkész az ősszel megkezdett Ószövetségi bibliaismeret témakörben fedett fel újabb tanulságos részleteket a tanításokat képező próféciák koráról és személyeiről.

Ezután Tubán József a magyarországi lutheránusság, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyház kialakulásának roppant izgalmas és sajnos vértől sem mentes történelmével ismertette meg a presbitereket. Öröm volt hallani, hogy mennyi híres ember vallotta magát Luther követőjének a magyar történelem nagyjai közül, köztük a protestantizmus meghonosodásában elévülhetetlen szerepet játszó főnemesi családoktól (Battyányiak, Zrínyek, Perényiek) a reformkor nagyjain át (Kossuth, Görgey, Petőfi) a 20. századi hazafiakig, mint a Rongyos Gárda vezetője, Prónay Pál vagy a miniszterelnök Gömbös Gyula.

Az est utolsó órájában ezúttal Gáncs Péter elnök-püspökkel lehetett kötetlen beszélgetést folytatni, amelynek egyik központi témája a szeptembertől induló, kötelezően választható iskolai hitoktatás volt, de emellett sok más érdekes felvetés (például felnőttképzés, fiatalok hiánya a templomokban) is elhangzott. Természetesen ezután sem maradhatott el a már megszokott közös éneklés, ahol a legkitartóbbak éjjel 2-ig bizonyíthatták énektudásukat. E sorok írója – ismerve saját adottságait - nem szertett volna tömeget oszlatni, így kimaradt az éneklésből.

Böjt első vasárnapjára mindössze Fabiny professzor előadásának második része jutott, majd utána Gáncs Péter és Hafenscher Károly istentiszteletet tartottak, és az Úr megterített asztalához várták a híveket.

Az istentiszteletet követő ebéd után nehéz szívvel, de lelkileg feltöltődve indulhatott haza a hétvége minden résztvevője, annak reményében, hogy május 24-26. között újra találkozunk, amikor is beszámolhatunk az eddig megszerzett tudásunkról.

Erős vár a mi Istenünk!

Címkék: presbiter - képzés - Révfülöp -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!