PROCHRIST: Ulrich Parzany az idei ProChristről és Európáról beszélt a MEÖT székházában

PROCHRIST: Ulrich Parzany az idei ProChristről és Európáról beszélt a MEÖT székházában

Share this content.

Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában rendeztek sajtótájékoztatót majd evangelizációt a ProChrist szervezői. Az esemény vendége Ulrich Panzany evangélikus lelkész, a mozgalom vezetője volt. Szöveg és fotó: Galambos Ádám

 

Lupták György evangélikus lelkész, a szervezőbizottság magyarországi vezetőjeként köszöntötte a hazánkba látogatott német evangélikus lelkészt. Lupták elmondta: „2000 óta vesznek részt magyarországi gyülekeztetek a ProChrist kezdeményezésben. 2009-től felvidéki, vajdasági és erdélyi gyülekezetek is csatlakoztak a magyar nyelvű közvetítésekhez. Az idei évben Németország után Európában Magyarország az az ország, ahol a legtöbb, immáron hetvenkét helyszínen vehetnek részt az érdeklődők az evangelizáción.”

Az istentiszteletek a ProChrist keretében nem a szoros liturgiát követik, hanem kiegészülnek zenekari előadásokkal, továbbá az alkalmak meghívott előadók segítségével tanúságtételeket is tartalmaznak. Lupták György felhívta a gyülekezetek figyelmét arra is, hogy a helyszíni közvetítést megelőző idő alkalmas a közösségi programokra, így érdemes azt színes és tartalmas együttlétté tenni.

Ulrich Parzany, az összejövetel díszvendégeként megköszönte azt az aktivitást, amivel a magyar gyülekezet részt vesznek az evangelizációban. „Példaértékűnek tartom, ahogy a magyarországi egyházak közösségként csatlakoznak a kezdeményezéshez.” Parzany előadásában kifejtette: „Míg régen keresztény Európáról beszélhettünk, addig ma az emberek tömegesen lépnek ki az egyházból. A posztmodernben a legfőbb érték az egyén szabadsága lett, így nem jó, ha gyülekezetek erőszakosan kívánják az érdeklődőket megszólítani. Az egyetlen út a gyülekezetek számra az, ha egyenként keresik meg felebarátjukat.”

A stuttgarti lelkész kifejtette, hogy a média Németországban az egyházról jelenleg kétféle hírt közöl. Az egyik a papok gyermekekkel elkövetett erőszakjairól szól, míg a másik az egyházi intézmények igazságtalan fizetéseit taglalja. Meglátása szerint a sajtó általi kedvezőtlen híradások egyrészt Európának a történelmi felekezetektől való elfordulását jelzik, másrészt egy felhívást, hogy „az egyháznak szembe kell néznie saját bűneivel ahhoz, hogy hitelesen szólhasson.” Parzany hozzátette még, hogy mindezekkel szemben az előző évben a németországi lakosok közel huszonötmilliárd eurót költöttek ezoterikus könyvek vásárlására. „Tudnunk kell, hogy mi nem erre a piacra kívánunk belépni, hiszen Isten nem árucikk. Nekünk nincsen eladni valónk, hanem olyan kérdéseink vannak csupán, amit Isten az ember felé tesz fel. Ilyen többek között a “hol vagy Ádám?” vagy a „hol van a te testvéred?” kérdése. Ezekre viszont a mai posztmodern ember nem szeretne válaszolni.”

Parzany felhívta a figyelmet arra is, hogy meglátása szerint a felekezetek közötti különbözőségek nem a krisztusi út követését jelentik. „Jézus Krisztus halála, feltámadása és örömhíre olyan fontos, hogy a minket szétválasztó kérdések fölött kell hogy álljon. Ezáltal képzelhető el a keresztény szemlélet, továbbá a keresztény összefogás.”

Az összejövetelt követően a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának templomában Ulrich Parzany előadásán vehettek részt az érdeklődők.

A ProChrist mozgalomról:

A ProChrist mozgalmat Billy Graham amerikai baptista prédikátor indította el 1993-ban, majd Ulrich Parzany német evangélikus lelkészt, a német KIE főtitkárát bízta meg az igehirdetés szolgálatával. Egyesületi keretek közt működik, mára viszont kiterebélyesedett, és Európa 16 országában megjelenő mozgalommá vált. Nem egyház tehát, de tudatosan próbálja a keresztyéneket, a gyülekezeteket hitükben megújítani, valamint a nem keresztyéneket mindenekelőtt Istenhez, és élő gyülekezeti közösségbe vezetni.

A ProChist 2013-ban március 4 és 11-e között kerül megrendezésre Magyarországon. Az estek témái:

1. Hol találjuk a boldogságot?

2. Mennyi biztonsági háló kell?

3. Mi köze van a pénznek a hithez?

4. Mi segít, ha a szenvedés megkeserít?

5. Enyém, tiéd, senkié - kinek az Istene?

6. Mitől értékesek az értékeink?

7. Mi történik, ha meghal a szeretet?

8. Eltékozoljuk a jövőt?

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!