Vizitációt és kápolnaszentelést tartottak Tótkomlóson

Vizitációt és kápolnaszentelést tartottak Tótkomlóson

Share this content.

Tótkomlós – A Déli Evangélikus Egyházkerület elnöksége az ökumenikus imahét zárónapján Tótkomlósra látogatott. Szöveg: del.lutheran.hu, fotó: Nagy András

Gáncs Péter püspök és Radosné Lengyel Anna felügyelő először a gyülekezet presbitériumával találkozott, és megismerkedtek a gyülekezetépítés, valamint az intézmények (óvoda, szeretetszolgálat) működésének gondjaival és örömeivel.

A presbiteri ülést követően ökumenikus istentiszteletre került sor, amelynek keretében a püspök evangélikus kápolnává szentelte a korábban baptista imaházként szolgáló, de az utóbbi években már használaton kívüli épületet, amelyet a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség megvásárolt a Magyarországi Baptista Egyháztól. A zsúfolásig megtelt kápolnában együtt szolgáltak a testvéregyházak pásztorai: Kiss Tibor Péter, a Kőrös-vidéki Baptista Egyházkerület elnöke, Nagy Ferenc római katolikus plébános, Lapis Zsuzsanna református lelkipásztor, valamint Lázár Zsolt, a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye esperese, Unyi Anikó beosztott lelkész és a házigazda, Szpisák Attila parókus, aki részben szlovákul végezte a liturgiát.

Gáncs Péter igehirdetésében hangsúlyozta, hogy amiként az imanyolcad utolsó napjával nem fejeződik be a közös imádkozás és az ökumenikus együttmunkálkodás szolgálata, úgy a felszentelt kápolnában is tovább folyik az Istennel és egymással való közösség építése.  

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!