2013. júliusában lesz az Európai Egyházak Konferenciájának Nagygyűlése Budapesten

2013. júliusában lesz az Európai Egyházak Konferenciájának Nagygyűlése Budapesten

Share this content.

Budapest – Az Európai Egyházak Konferenciája (Conference of European Churches, CEC) Budapesten tartja 14. Nagygyűlését. A 2013. július 3-8. között összehívásra kerülő Nagygyűlés az idei év kiemelkedő jelentőségű egyházi eseménye Európában, ahol a kontinens több mint 120 protestáns és ortodox egyházának mintegy 250 delegáltja a szervezet megújulásról és átfogó reformokról határoz majd – tudta meg szerkesztőségünk dr. Fischl Vilmostól, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus tanácsa főtitkárától. Forrás: MEÖT

A CEC a második világháború után jött létre az európai egyházak vezetőinek kezdeményezésére. Fő céljuk egymás támogatása volt a megbékélési folyamatok során. Az Európai Egyházak Konferenciája Európa valamennyi országában élő 120 ortodox, protestáns, anglikán és ókatolikus egyház és negyven társult szervezet közössége. A szervezetet 1959-ben alapították. Irodái Genfben, Brüsszelben és Strasbourgban találhatók.

Az Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottsága az CEC tagegyházai, társult szervezetei és az Európai Unió intézményei, az Európa Tanács, az EBESZ, NATO és ENSZ szervezetek közötti kapcsolatot biztosítja. Feladatának tekinti, hogy segítse az egyházakat abban, hogy az egyház és társadalom kérdéseit teológiai és szociáletikai nézőpontból vizsgálják, különös tekintettel azok európai vonatkozásaira, és az európai politikai intézményekkel való kapcsolatban képviselje a tagegyházak közös érdekeit.

A szervezet kiemelt partnere az Európai Katolikus Püspöki Konferencia. A két szervezet együttműködését az úgynevezett Ökumenikus Charta (Charta Oecumenica, 2001) alapozza meg, amely a sajátosan egyházi célok (egység, egyházak és vallások közötti párbeszéd előmozdítása) mellett a közös társadalmi és politikai szerepvállalás alapelveit is rögzíti. A CEC így törekszik a hitben, reményben és szeretetben történő egység létrehozására, valamint az egyházak missziójának támogatására. Ugyanakkor fontosnak tartja, munkálja és hathatósan képviseli Európában a népek közötti megbékélést, az emberi jogok érvényesülését és a teremtett világ megőrzését.

Az egyházak előmozdítják az európai kontinens egyesülését. Közös értékek nélkül nem alakítható ki tartós egység. Meggyőződésünk, hogy a keresztyénség/kereszténység lelki öröksége inspiráló erőt jelent Európa meggazdagítására. Krisztust követő hitünk parancsára minden képességünkkel azon munkálkodunk, hogy létrejöjjön az emberséges és szociálisan érzékeny Európa, ahol érvényesülnek az emberi jogok és azok az alapértékek, amit a béke, az igazságosság, a szabadság, a türelem, az esélyegyenlőség, valamint a szolidaritás jelentenek. Fontosnak tartjuk az élet tiszteletét, a házasság és a család értékét, a minden mást megelőző elkötelezettséget a szegények mellett, a megbocsátás készségét és mindenben az irgalmasságot.

Egyházakként és nemzetközi közösségekként szembe kell szállnunk azzal a veszéllyel, hogy Európa egy egységes nyugati és egy megosztott keleti részre szakadjon szét. Az Észak-Dél különbséget is komolyan kell vennünk. Ezzel együtt vigyáznunk kell arra, nehogy az egyoldalú Európa-központúság hibájába essünk. Éppen ezért erősítenünk kell Európa felelősségét az egész emberiségért, különösen is a világ minden részén élő szegényekért.” (Részlet az Ökumenikus Chartából)

A budapesti nagygyűlés szervezői, támogatói

A Nagygyűlés a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) meghívására érkezik Magyarországra 2013 nyarán. A MEÖT 1943-ban alakult, jelenleg 11 tagegyház és további  22 egyház és egyházakhoz kötődő szervezet testvéri együttműködése képezi a közös munka alapját.

A MEÖT együttműködési fórumot kínál a magyarországi egyházaknak és egyházi szervezeteknek és legfontosabb feladatának az egyházak közötti együttmunkálkodás erősítését tekinti. A MEÖT évente számos rendezvényt, országos és regionális konferenciát szervez, melyek közül kiemelkedik a minden év januárjában sorra kerülő Ökumenikus Imahét előkészítése, az áprilisi Ortodox Keresztény Egyházi Napok és az októberi Országos Protestáns Napok megszervezése.

A MEÖT a genfi székhelyű Egyházak Világtanácsának (WCC - World Council of Churches) magyarországi nemzeti szervezete és társult tagja a szintén genfi székhelyű Európai Egyházak Konferenciájának (CEC - Conference of European Churches), melyen keresztül részt vesz az Európai Unió és az Európa Tanács mellett működő egyházi képviselet munkájában.

A MEÖT széleskörű nemzetközi kapcsolatokat tart fenn öt kontinens nemzeti Egyháztanácsaival és nemzetközi egyházi szervezeteivel, koordináló szerepet vállal a magyar egyházak nemzetközi munkájában és számos nemzetközi rendezvény szervezője hazánkban.

Helyi szervezőbizottság

A Nagygyűlés szervezésének magyarországi koordinálására létrejött a MEÖT keretein belül egy Helyi Szervezőbizottság, amely 2012 február óta tartja kezében a szervezést. A bizottság tagjai a református, evangélikus, ortodox, metodista, baptista és pünkösdi egyházak képviselői.

A helyi bizottság és a helyi koordinátor feladatai közé tartozik a Nagygyűlést előkészítő magyarországi találkozók szervezése, a program lebonyolítását segítő önkéntesek toborzása, a gyülekezeti látogatásokon résztvevő gyülekezetek összegyűjtése és a szolgáltatókkal való kapcsolattartás.

Ezen kívül a MEÖT fontos szerepet vállalt a Magyarország kormányával való kapcsolatok ápolásában, ennek köszönhetően a Nagygyűlés a kormány és a főváros pénzügyi támogatásával valósul meg.

A CEC számokban

* 54 éve hozták létre a Konferenciát

* ma több mint 120 tagegyháza van

* Európa közel 40 országában vannak tagegyházai

* 280 millió európai keresztyént összefogó szervezet

* a budapesti nagygyűlés a 14. lesz a sorban

* 450 résztvevőt – delegáltat, képviselőt, fiatal küldöttet várnak Budapestre

* 30 steward fogja a Nagygyűlés munkáját segíteni, közülük 15-en Magyarországról érkeznek

* 30 budapesti önkéntes is közreműködik a program lebonyolításában

* Három hivatalos nyelve az angol, német és francia

* Fő helyszíne a 13. kerületi RaM Colosseum lesz

* a 2 fő istentisztelet a Pozsonyi úti református templomban lesz.

Meghívó sajtótájékoztatóra

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szeretettel meghívja Önt az Európai Egyházak Konferenciájának sajtótájékoztatójára. 
Az Európai Egyházak Konferenciája (Conference of European Churches, CEC) Budapesten tartja 14. Nagygyűlését. A 2013. július 3-8. között összehívásra kerülő Nagygyűlés az idei év kiemelkedő jelentőségű egyházi eseménye Európában, ahol a kontinens több mint 120 protestáns és ortodox egyházának mintegy 250 delegáltja a szervezet megújulásról és átfogó reformokról határoz majd.
A sajtótájékoztatón Guy Liagre, a CEC főtitkára Fischl Vilmossal, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkárával és Somosfalvi Orsolyával, a Nagygyűlés helyi koordinátorával ad majd tájékoztatást a Nagygyűlésről, a szervezés folyamatáról és az esemény jelentőségéről.

Időpont: 2013. január 29. 15:00

Helyszín: RaM Colosseum; 1133 Budapest, Kárpát utca 23.

Tolmácsolást angolról magyar nyelvre biztosítunk.

A sajtótájékoztató után szeretettel várjuk Önöket egy szerény állófogadásra.

A visszajelzéseket kérjük az alábbi címre küldeni 2013. január 28. 12:00-ig

Somosfalvi Orsolya, helyi koordinátor

E-mail: cec.meot@gmail.com

Tel: +36-30/6538511

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!