Felszentelték az új nyíregyházi evangélikus óvodát és a felújított parókiát – Hangos és sokképes tudósítás dr. Fabiny Tamás püspök három szolgálatáról

Felszentelték az új nyíregyházi evangélikus óvodát és a felújított parókiát – Hangos és sokképes tudósítás dr. Fabiny Tamás püspök három szolgálatáról

Share this content.

Nyíregyháza – Advent harmadik vasárnapján került sor a 150 millió forintba került épület ünnepélyes felszentelésére, s az óvodások már birtokba is vették az evangélikus egyház 26., de első olyan létesítményét, amely új beruházásként óvodának épült. Ezt megelőzően a nagytemplomban szolgált adventi hálaadó istentiszteleten a kerület főpásztora, majd felszentelte a harmadik körzet felújított lelkészlakását is a templom mellett. Szöveg és hangfájlok: Garai András www.garainyh.hu. Fotó: Pelles Ferenc, Horváth-Hegyi Áron

Dr. Fabiny Tamás püspök a nagytemplomban Mt 11,2–15 igéi alapján szólt Keresztelő János szolgálatáról. Kiemelte, hogy ezen a harmadik adventi vasárnapon Keresztelő János és Jézus három különös találkozására is emlékezhetünk. Első ízben az édesanyák találkoztak, amikor Mária meglátogatta Erzsébetet. „Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben.” (Lk 1,43–44) Második, immár személyes találkozásuk a Jordán partján volt. „Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.” (Mt 3,13) S a harmadik találkozás közvetítők segítségével zajlott, alapigénk szerint: „Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival: »Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?« Jézus így válaszolt nekik: »Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok.«” (Mt 11,2–4). Mindhárom találkozásnál, Keresztelő csupán mellékszereplő, Jézus a középpont! A kiáltó szó is reá mutat. Hitünket mi sem emberekbe, hanem Krisztusba vessük! Keresztelő élete példa lehet számunkra, mert ő Krisztus embere volt, szavában az igazsággal találkozott hallgatósága, s életét tette fel a bűnök irtására. Mi is vállaljuk ezt az útkészítést! Figyeljünk Jézusra, mert „boldog, aki nem botránkozik meg énbennem” (Mt 11,6)!

Az istentisztelet liturgiáját dr. Kovács László igazgatólelkész végezte, s a „mozgó” úrvacsoraosztásban a nagytemplomi gyülekezet mind a négy parókus lelkésze közreműködött.

A hálaadó ünnepség az új óvoda épületében folytatódott, amelyet az ősi Confirma szavaival szenteltek fel a jelen lévő lelkészek. A püspök rövid igehirdetésében Mt 18,2-10 igeversei alapján Jézus és a gyermekek kapcsolatáról szólt. „Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát.” (10. v.) Az új óvodában is Isten óvó szeretetére bízzuk a gyermekeket. Nyíregyházán mostantól óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégium és roma szakkollégium varja a kicsi és a nagyobb gyermekeket. Az ünnepségen köszöntések, áldáskívánások is elhangzottak, így Kákay István országos irodaigazgató, Zsarnai Krisztián esperes és az óvoda vezetője, Kovácsné Mráz Ágnes részéről. A gyermekek szép, szívet-lelket díszbe öltöztető karácsonyi műsorral köszönték meg új lakóhelyüket; szívvel, szájjal, zengő énekkel dicsérték a születendő gyermeket, az érkező Úr Jézust! A résztvevő gyülekezeti tagok, szülők végül szétnéztek a tágas termekben, amelyek már berendezve várják másnaptól kis lakóikat.

A gyülekezet hálás szívvel mondott köszönetet a sorban utoljára felújított parókiáért is Istennek, így mostantól mind a négy lelkészcsaládnak méltó körülményeket tudnak biztosítani az evangélium szolgálatához. A templom melletti épület kívül-belül teljesen megújult, s a kerület püspöke Mk 2,1 alapján tartott igehirdetésében kiemelte, hogy Jézus Kapernaumban otthon volt. Ez az otthon is a Jézussal való áldott találkozások helye lehet! Itt is felcsendült: „Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk!”

A meghívott vendégek és a gyülekezet szolgálói, tisztségviselői közös ebéddel zárták ezt a hármas püspöki szolgálatot advent harmadik vasárnapján a gyülekezeti teremben, megköszönve érkező Uruknak, hogy új utak épülhetnek ma is felé ebben a világban. Zárszavában a püspök javasolta, hogy „váltsák aprópénzre” a gyülekezeti életben az országos szinten a „Láthatóan evangélikus” címmel megfogalmazott öt stratégiai alapelvet a mindennapokban.

A három ünnepi eseményről további képek találhatóak a gyülekezet honlapjának képgalériájában, valamin az északi egyházkerület honlapjának médiatárában.

Pelles Ferenc fotói:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!