Isten igéje nem tér vissza üresen – Rosenberger Tamás ordinációja

Isten igéje nem tér vissza üresen – Rosenberger Tamás ordinációja

Share this content.

Szöveg: Rosenbergerné Babka Anna, fotó: Somogyi András, Puskely Tibor
Iklad – Az Ikladi Evangélikus Egyházközségnek nagy öröme, hogy rövid időn belül két ordinációra is sor kerülhetett a gyülekezetben. A tavalyi év során lelkésszé szentelt Rosenbergerné Babka Annát idén férje, Rosenberger Tamás követte a szolgálatba állásban. Tamás az ikladi gyülekezet történetében a negyedik lelkész, szentelésére 2020. július 18-án került sor.

Az ünnepi istentiszteleten Fabiny Tamás elnök-püspök hirdette Isten igéjét, a liturgiában Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyháztörténeti professzora mellett Babka László, az ikladi gyülekezet lelkésze szolgált.

Fabiny Tamás püspök Ézs 55,11 alapján hirdette Isten igéjét: „Az én igém, amely számból kijön – így szól az Úr – nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” A püspök igehirdetésében kiemelte, hogy aki Krisztus szolgálatában áll, annak állandó bátorítása és reménysége Ézsaiás bizonyságtétele: amit Isten szól, az nem tér vissza üresen. Emellett felidézte Rosenberger Tamás szolgálatba indulásának meghatározó eseményeit, a teológia tanulmányok alatti formálódást, és a meghívón megjelenített kép jelentését. Az ordináció meghívóján a lelkészi tisztség szimbóluma szerepelt, amely régi jelkép a Lelkipásztor folyóirat 1948-as évfolyamának címoldalán volt látható. Tamás az acsai gyülekezeti házban fedezte fel ezt a képet, ahol hatodéves gyakorlatát végezte, és amelynek során számára is személyessé vált jelentése. Az ordinálandó lelkészt két énekkel köszöntötte a gyülekezet énekkara és gyermekkórusa, amelyet évekkel ezelőtt feleségével indítottak útjára.

Az eskütétel és a szentelés utáni imádságot köszöntések sora követte: elsőként Ecker József, az ikladi gyülekezet felügyelője köszöntötte a frissen felavatott lelkészt, akit kiskorától személyesen ismer.

Korányi András professzor köszöntésében arról szólt, hogy amint Isten fantáziát lát bennünk, úgy ennek a fantáziának az ajándékával induljunk el az Ő szolgálatára. Babka László, az ikladi gyülekezet lelkésze és egyben Tamás apósa, egy régi gyermekkori történetet felidézve emlékeztette az újonnan ordinált lelkészt, hogy szolgálatában ezentúl is Jézus Krisztus hordozza őt. Mekis Ádám, az Észak-Pest Megyei Egyházmegye esperese, az Acsai Evangélikus Egyházközség lelkésze, Tamás hatodéves mentoraként felidézte a szolgálatra felkészítő év tartalmasságát és egy gyakorlati példával szemléltette, hogyan ragaszkodjon mindig a Szentíráshoz. Az Északi Evangélikus Egyházkerület részéről Fábri György, egyházkerületi felügyelő mondott köszöntőt. Iklad község képviseletében Braunné Wildmann Tünde alpolgármester és Mayer József köszöntötték a faluból szolgálatra induló lelkészt. 

A templom mellett felállított sátrak alatt képernyőn követhették figyelemmel az eseményeket mindazok, akik már nem tudtak bent helyet foglalni. Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel folytatódott. A gyülekezet egyként fáradozott azon, hogy mindenki részese lehessen az ünnepségnek.

Életrajz
Rosenberger Tamás 1996. szeptember 6-án született Kistarcsán. Ikladon nőtt fel, 2010-ben konfirmált az ikladi gyülekezetben. Általános iskolai tanulmányait az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános Iskolában végezte, ezt követően az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnáziumban tanult, ott érettségizett. A gimnáziumi évek alatt a gyülekezet ifjúsági zenekarában gitárosként szolgált.
Az érettségi után, 2015-ben felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. Feleségével, Babka Annával ösztöndíj keretében fél évet Helsinkiben tanultak, ami meghatározó volt a teológiai látásmódjának kialakulásában. Ennek hatására kutatta szakdolgozatában a mai gyülekezetplántálás lehetőségeit. Hatodéves gyakorlatát az Acsai Evangélikus Egyházközségben végezte Mekis Ádám esperes mellett.
Feleségével mindketten lelkészként szolgálnak. Négy éve házasok, első gyermekük, Máté 2019-ben született. Ordinációját követően 2020. augusztus 1-én kezdi meg lelkészi szolgálatát Galgagyörkön, illetve Váckisújfalun, ahová beosztott lelkészként helyezte Fabiny Tamás püspök.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!