Keresztény hivatásunk, hogy békeszerzők legyünk – Fáklyás felvonulás a béke világnapján

Keresztény hivatásunk, hogy békeszerzők legyünk – Fáklyás felvonulás a béke világnapján

Share this content.

Forrás: Magyar Kurír, szöveg: Thullner Zsuzsanna. Fotó: Merényi Zita.
Budapest – A béke világnapján, január elsején a Sant’Egidio közösség fáklyás felvonulásra és ökumenikus imádságra hívott minden békét kereső, jóakaratú embert Budapesten és Pécsen. A fővárosban a belvárosi főplébánia-templomban tartott imaórán Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mondott beszédet.

Január elsején a közösség a béke lépéseivel kezdi az évet, hirdeti minden jóakaratú embernek, hogy mindannyiunk felelőssége imádkozni és tenni egy békésebb, igazságosabb világért, ahol mindenkinek, a gyengébbeknek és elhagyatottaknak is méltó hely jut. Mindenütt arra hívja az embereket, hogy lépjenek ki otthonaikból, fáklyás felvonulással és imádsággal emlékezzenek a háborútól szenvedő országokra.

A budapesti felvonulás minden évben a Salkaházi Sára-emléktáblától indul, mely a vértanú nővérről elnevezett dunai alsó rakparton található, és az idén a belvárosi templomnál ért véget ökumenikus imádsággal, amelyen Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mondott beszédet, részt vett Osztie Zoltán, a belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templom plébánosa, imádsággal szolgált Aaron Stevens, a Szent Kolumbán skót presbiteriánus egyházközség lelkésze.

A rakparton gyülekező felvonulókat Szőke Péter, a Sant’Egidio közösség felelőse köszöntötte. Salkaházi Sárára emlékezve elmondta, hogy hitünk szerint a mártírok új útja a vértanúhalállal kezdődik, az Úr házába indulnak azon a napon, amikor életüket adják Istenért, a rájuk bízottakért. Azt kívánta, az új év új útja számunkra legyen a béke útja.

Ezt követően elhangzott a Sant’Egidio közösség 2020-as békefelhívása, amelyet a világ mintegy 900 városában felolvasnak ezen a napon, kapcsolódva Ferenc pápa üzenetéhez, amelynek címe idén: A béke mint a remény útja: párbeszéd, megbékélés és ökológiai megtérés. A pápa emlékeztet minket: olyan korban élünk, amikor a bizalmatlanság és az önzés táplálja a félelem légkörét a népek között, ami pedig megnehezíti a párbeszédet. Kéri, hogy ne feledkezzünk meg a háborúkról, amelyek a leggyengébbeket sújtják leginkább, és a temérdek szenvedés emlékezete táplálja bennünk a reményt, hogy beköszönt a béke ideje.

A kiáltvány hitet tesz amellett, hogy a béke kézművesei akarunk lenni. Felhívja a figyelmet arra is, hogy minden földrészen emberséges ökológiát kell teremteni és mind nagyobb tisztelettel lenni a környezet iránt, hogy biztosíthassuk a jövőt ezen a földön, és ne tagadjuk meg ezt a jövő nemzedékektől sem. „Az új évet a másokért való munkának, a barátságnak és a reménynek szenteljük. Ezt kérik sürgetően azok is, akik a háború sötét uralma alatt szenvednek, de városunk szegényei is, a gyerekek, az új generációk, minden férfi és nő, aki igazságosabb és emberségesebb világra vágyik” – ezekkel az elkötelezettséget kifejező szavakkal zárult a kiáltvány, amelynek felolvasását követően a résztvevők elindultak a belvárosi templom felé. Fáklyákkal, gyertyákkal, énekelve mentek át a belváros utcáin, táblákon hordozva azoknak az országoknak a nevét, ahol háború, erőszak dúl.

Az ökumenikus imádságon János evangéliumának szavai hangzottak el, Jézus búcsúbeszédének egy részlete, amelyben megígéri vigasztalásul a Szentlelket. Azért adja, hogy a tanítványok szívében életté váljon a tanítás, „itt és most” jelenvaló valóság legyen a mennyei valóság – magyarázta Mohos Gábor püspök. Békességet hagy a tanítványaira, nem azt a békét, amit a világ ismer, hanem az Isten békéjét. „Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen” – kéri Jézus. Sokszor nyugtalan a szívünk, hiszen a történelem konfliktusok hosszú láncolata, és egymás között sem tudjuk mindig a béke kötelékét megtartani, megrendül a bizalmunk. Pedig Jézus békéje nem a kiválasztottaké, hanem mindenkié, aki nyitott rá, aki befogadja. A ruandai népirtás túlélőjét hozta fel példának, aki könyvében (Megmaradni hírmondónak) arról ír, hogyan tudott a gyűlölettel teli világban egyre jobban Istenre találni, hogyan született meg a szívében a béke az irgalom és a megbocsátás nyomán.

Ferenc pápát idézte, aki arra buzdít, nyissuk meg szívünket a megbocsátásra és a bocsánatkérésre, hogy megtaláljuk a békéhez visszavezető utat. Sebzett a szívünk, saját erőnkből nem, de Krisztus kegyelméből lehetünk a béke építői a világban, ha bízunk benne. Higgyük el, hogy ez a keresztény hivatásunk: legyünk békességszerzők. Engesztelődjünk ki Istennel és egymással, és építsük a béke civilizációját! – buzdított.

A homíliát követően Aaron Stevens lelkész a békéért fohászkodott az Úrhoz az egész teremtett világ számára. A Fokoláre Mozgalom képviselője az egységért imádkozott, hogy egymás iránti szeretetünkkel tegyünk tanúságot a világban. A Pakisztánból a hite védelmében elmenekült Rylan a hajléktalanokért, éhezőkért, menekültekért kérte Istent, és olyan szívért könyörgött, „ami meglátja minden emberben a szépséget”.

A könyörgéseket követően név szerint imádkoztak minden országért, tartományért, ahol ma a világban háború dúl, és gyerekek gyújtottak gyertyát ezeknek a sokat szenvedett területeknek a békéjéért.

Az ökumenikus imádság végén a hívek a mozambiki Beira városának újjáépítésére gyűjtöttek, ahol tavaly ciklon és áradás pusztított, ami lerombolta a város nagy részét, többek között a Sant’Egidio közösség AIDS-betegeket kezelő rendelőintézetét is.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!