Megjelent a Lelkipásztor 2019/12. száma

Megjelent a Lelkipásztor 2019/12. száma

Share this content.

Forrás: Luther Kiadó
Budapest – Szeretettel ajánljuk nem csak lelkészeknek a Lelkipásztor idei utolsó számát. A tartalomból...

Várady Endre dolgozatában a Krisztus utáni első századra kialakult tarka vallási-etnikai társadalomrajz rendszerét mutatja be, majd a zsidókeresztények identitásformálódási körülményeit ennek kontextusban vizsgálja.

Megállapításai közül talán a leglényegesebb, hogy a Krisztusban elnyerhető új identitás minden más identitáskomponens elé és fölé helyezése a különbözőségeket, szakadásokat áthidaló erő lehetett és lehet ma is.

Milyen a jó igehirdetés? Erre az igehirdetőt és igehallgatót egyaránt foglalkoztató kérdésre keres választ tanulmányában Szabó Lajos professzor. Mi jelzi a megújulás szükségét és lehetőségét? Meg lehet-e szólalni egy visszhangtalannak tűnő közegben „lelkes hangadóként” hétről hétre? A szerző néhány tanácsa a sok közül:

Az igehirdetés legyen koncentrált. – Tudom, mit szeretnék, és a mi a célom.
Az igehirdetés legyen erőteljes. – Erre van szükségünk, ebből meríthetünk.
Az igehirdetés legyen színes. – Sokféle élmény és kimeríthetetlen tapasztalás van bennünk.
Az igehirdetés legyen lélekemelő. – Nem szabad ott maradnom, ahol lelkileg gyengülök.

A szerző tanácsai különösen megszívlelendők a karácsonyi ünnepkör idején (is).

 

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Balogh Éva: Kapaszkodó a fény felé………………441

TANULMÁNYOK

Várady Endre: Az első zsidókeresztények. A zsidókereszténység identitásformálódási körülményeinek vizsgálata a Krisztus utáni 1. században………………442
Szabó Lajos: Milyen a jó igehirdetés? A prédikáció rejtett és nyílt attribútumai………………448

FIGYELŐ

Krisztusban mindnyájan életre kelnek

Baranyay Csaba: Igehirdetés Zügn Tamás (1955–2019) evangélikus lelkész temetésén (Gal 4,19)………………454
Zászkaliczky Pál: Emlékezés Marschalkó Gyula evangélikus lelkész szolgálatára (1921–2019)………………455
Győri Gábor: Igehirdetés Marschalkó Gyula temetésén (Fil 4,21)………………456

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Pápai Attila: Szenteste (1Móz 22,15–18)………………458
Fülöp Mónika: Karácsony ünnepe (Jel 19,16)………………460
Szebik Károly: Karácsony 2. napja (István vértanú ünnepe) (Róm 9,22–24)………………463
Baranyay Bence: Karácsony utáni vasárnap (Kol 1,3–6)………………465
Lukács Máté András: Óév este (Zsid 13,14)………………468
Laczki János: Újév (1Kor 16,13–14)………………471
Vincze Délia: Az esztendő első vasárnapja (2Kor 6,14–16)………………473
Szente-Réth Katalin: Vízkereszt ünnepe (Jn 9,1–7)………………475
Németh Kitti: Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap (Mk 1,9–11)………………478

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!