Az Eperjesi–Miskolci Jogakadémia hagyatéka

Az Eperjesi–Miskolci Jogakadémia hagyatéka

Share this content.

Szöveg: Evangélikus.hu, Czenthe Miklós, fotó: Csűry Csaba, továbbis zöveg: boon.hu, Nagy-Hankó Krisztina
Miskolc – A miskolci egyetem jogi kara a két világháború közti Miskolcon működő evangélikus jogakadémia szellemi örökösének vallja magát. 2019. november 28-án csütörtökön bensőséges ünnepség keretében nevezték el a kari tanácstermet EPERJES-TEREMNEK, továbbá felavatták a miskolci jogakadémia két híres tanárának, Bruckner Győzőnek és Zsedényi Bélának a tanácsteremben elhelyezett festményeit.

A hajdani Felvidék hírneves iskolája volt az Eperjesi Evangélikus Kollégium. Az ellenreformáció viharai közepette a felső-magyarországi evangélikus rendek, nemesség és szabad királyi városok polgársága alapította 1665-ben. A királyi tiltások, állami vegzálások ellenére a kollégium újraéledt, fennmaradt, az evangélikusság és Magyarország hírneves tanintézetévé, egyik szellemi központjává fejlődött. 

A történeti Magyarország 1918 végi összeomlása során a Felvidéket meghódító cseh katonaság foglalta el Eperjest is; a kollégiumot katonai erővel vették el. Intézetei elmenekültek, átköltöztek Magyarországra. A jogakadémia és a tanítóképző Miskolcra került, ott működtek a két világháború között. A teológia a Pozsonyból menekült teológiával együtt Budapesten működött néhány évig, míg létrehozták 1923-ban a közös soproni teológiai kart. 

A Miskolci Evangélikus Jogakadémia első felsőoktatási intézménye volt; a két világháború közt tanárainak, az egyháznak erőfeszítései révén virágzó intézménnyé vált. A második világháború után, 1948-ban a kommunista önkény bezárásra ítélte. Jogutód nélkül szűnt így meg az eperjesi kollégium egyik leghíresebb tanintézete, a miskolci egyetem jogi kara azonban szellemi örökösének tekinti magát, és hagyományait felvállalva ápolja az eperjesi és miskolci szellemiséget. 

A kari tanácsteremben már idáig is láthatóak voltak a hajdani miskolci evangélikus jogakadémia tanárairól készült festmények. Az Evangélikus Országos Múzeum tulajdonában levő festményeket letéti szerződéssel kölcsönözte ki a jogi karnak. Két híres tanár, Bruckner Győző és Zsedényi Béla festménye azonban idáig hiányzott. Bruckner Győző Genfben élő unokája, dr. Pósfay Györgyné Koppányi Emese segítségével, fényképek alapján Szegő Attila festőművész-restaurátor készítette el a két tanár arcképét. 

Csák Csilla dékán szervezésében november 28-án a miskolci jogi karon ünnepi ülést tartottak. Az eseményen megjelent Torma András, az egyetem rektora és Raisz Anikó, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára. A jogi kar tanárain és diákjain kívül a Bruckner-leszármazottak, illetve az evangélikus egyház képviselői is részt vettek. Az eperjesi evangélikus kollégium szellemiségét Fabiny Tamás elnök-püspök idézte fel. Majd Sáry Pál, a jogi kar tanára beszélt a miskolci jogakadémia fejlődéséről. Bruckner Győzőt Buday Barnabás, a Borsod-Hevesi egyházmegye esperese méltatta, Zsedényi Ede életművét Szilágyi János Ede jogi kari tanár. A tudományos tényeken túl a két személyiség sorsának ecsetelése bizony meghatódást is előidézett. 

Az ünnepi ülés után, a miskolci egyetem zászlait tartó diákok és a megjelent előkelőségek jelenlétében avatták fel az Eperjes-terem elnevezését tanusító emléktáblát; továbbá az eperjesi evangélikus kollégium 1665-ös alapító oklevelének reprodukcióját is felavatták. Fabiny Tamás püspök végezetül megáldotta az emléktáblát. 

A Boon.hu cikke az alkalomról:

Az 1665-ben alapított Eperjesi Kollégium 1919-ben költözött Miskolcra, ez volt az első felsőoktatási intézmény a városban. A jogakadémia a városháza épületében kapott helyet. Majd 1949-ben megszűnt, és 1981-ben indult újra. A rendszerváltást követően 1991-ben, az Evangélikus Teológiai Akadémiával kötött megállapodásnak köszönhetően az egyetem Állam- és Jogtudományi Kara az Eperjesi–Miskolci Jogakadémia „szellemi örököse” lett.

„A rendezvényen kicsit felidéztük a múltat és megemlékeztünk a nagy elődökről. A Miskolci Egyetem a tradíciókra nagy hangsúlyt fektet. A selmeci és most már az eperjesi hagyományok is megjelennek az egyetem történetében. Ezentúl a kari tanács ülései az Eperjes teremben lesznek, ahol talán még bölcsebb döntéseket tudunk hozni” – fogalmazott prof. dr. Csák Csilla, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja.

A centenárium tiszteletére rendezett ünnepi konferencián dr. Raisz Anikó közigazgatási államtitkár és prof. dr. Torma András rektor felavatták az Eperjes termet, és leleplezték az ezt megörökítő emléktáblát. „Ennek az egyetemi közösségnek – ami egyébként az ország egyik legjobb campusa – nagyon fontos, hogy tudatosuljon, az intézménynek milyen múltja és gyökerei vannak. Illetve honnan erednek azok a diákhagyományok, amelyek részben élnek, részben újjáélednek a Miskolci Egyetem falai között. Lássák a hallgatók, hogy kik voltak az elődök, és kik lettek belőlük” – tette hozzá az államtitkár.

A rendezvény része volt továbbá az az Evangélikus Országos Múzeum tulajdonában lévő, dr. Bruckner Győző jogtörténész professzort, a Miskolci Jogakadémia dékánját és dr. Zsedényi Béla alkotmányjogász professzort ábrázoló festmények ünnepélyes elhelyezése.

Címkék: Miskolc - Jogakadémia - ünnep -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!