25 éves a Betlehem evangélikus gyülekezeti ház

25 éves a Betlehem evangélikus gyülekezeti ház

Share this content.

Szöveg: Jávori Fülöp, fotó: Sztankó Gyöngyi, Csutkai Csaba
Nyíregyháza – Rozsrétszőlő – 2019. szeptember 28-án nagy nap virradt a rozsrétszőlői Betlehem evangélikus gyülekezeti házra negyedévszázados jubileumának és az új gyülekezeti terem szentelésének alkalmából. Betlehem jelentése „a kenyér háza”, éppen ezért beszédes elnevezés, hogy pont így és pont Rozsréten nevezték el ekképpen a gyülekezeti házat, amelyet 1994. október 2-án szentelt fel D. Szebik Imre püspök.

Az ünnepi istentiszteleten dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Zsarnai Krisztián, a Hajdú–Szabolcsi Egyházmegye esperese és Sztankó Gyöngyi, a gyülekezeti ház lelkésze szolgáltak. 

Fabiny Tamás az igehirdetésben a hívek szívére helyezte, hogy amikor a rozsréti gyülekezeti házba érkeznek, adjanak hálát azért, hogy Jézus megszületett Betlehemben, a mi üdvösségünkért. „Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.” (Zsid 10,35) – hangzott az igehirdetés alapigéje. A püspök kiemelte, hogy „ne veszítsétek el Jézust, a bizalmat, ahogyan Jézus sem vesztette el a bizalmát az Atyában sem a pusztai kísértésekben, sem a kereszthalában. Így járjuk és éljük meg a találkozást Jézussal!”

A Nagytemplom énekkara két énekelt darabot adott elő a prédikáció után: J. S. Bach Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát című művének feldolgozását Túrmezei Erzsébet templomszentelési szövegével és dr. Kovács László Attila Erős vár a mi Istenünk feldolgozását. A püspök megáldotta és a Confirma eléneklésével a környékbeli evangélikus gyülekezetek lelkészeivel közösen felszentelte az új oltárt és a gyülekezeti termet. 

Az istentiszteletet követő közgyűlésen bemutatták Csoma József festőművészt, akinek kiállítása emelte az ünnep fényét ezen a jeles alkalmon, hiszen művein nem csupán a fények, hanem a mennyei világosság ábrázolásai is megcsodálhatók. A Jávori család kamarakórusa is szolgált, Jávori Pál Csillagoknak alkotója korálfeldolgozását énekelték.

Sztankó Gyöngyi lelkésznő röviden visszatekintett a gyülekezeti ház történetére, és elmesélte, mennyire kilátástalan volt a helyzet a munkálatok kezdetén. Nagy segítséget kapott Kovács Gyula és Erdélyi Zsolt mérnökök személyében, amilyen példamutató volt a hozzáállásuk, és ahogyan ezt a bonyolult munkát végezték mind szakmai, mind anyagi támogatással. Több helyről kapott még a gyülekezet anyagi támogatást, és sok önkéntes munka is segítette a megvalósítást a felújítás során. Hálás a közösség az Úrnak minden segítségért.

A köszöntések között meg kell említeni dr. Gaál Sándor református esperest, akinek a gyülekezete szintén ebben a lelki otthonban tartja istentiszteleti alkalmait.

Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati képviselő asszony is jelen volt, aki hozzájárult az önkormányzat részéről az alkalomhoz.

Az ifjúság énekkel szolgált, amelybe a gyülekezet is bekapcsolódott. A püspök köszöntésében rámutatott a Nagybányáról ajándékba kapott oltár keresztjének különlegességére: ugyanis felül nyitott, tekintetünket az ég felé emeli, a feltámadott Úrra. Az oltár két ívelt formában ér össze, mely azt szimbolizálja, ahogyan a mennyország és a föld eggyé lesz.  

A lelki táplálék után gazdagon terített asztalok várták az ünneplő gyülekezetet a Bakai család és a gyülekezet vendégeként, akiket ezúton is köszönet illet.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!