Bemutatták az újonnan revideált Károli-Biblia legújabb kiadását

Bemutatták az újonnan revideált Károli-Biblia legújabb kiadását

Share this content.

Forrás: Facebook.com / Károli Biblia, karolibiblia.hu. Fotó: Mészáros Péter
Budapest – 2019. szeptember 11-én a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség templomában mutatták be az újonnan revideált Károli-Biblia legújabb kiadását, és adtak hálát a megtett útért és Isten Igéjéért.

Az igeolvasással kezdődő alkalmon hálaadó imádságot mondott Győri János Sámuel evangélikus lelkész, a Veritas Kiadó korábbi ügyvezetője, majd a korábbi revíziós munka irányítója, Baranyi József felelevenítette a kiadó működésének korábbi állomásait.

Ezután az újonnan revideált Károli-Bibliák fő terjesztőjeként megszólalt dr. Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója.

Ezt követően Győri Tamás József, az újonnan revideált Károli-Bibliák szerkesztője bemutatta az új kiadványt; végül a Bibliák használóira áldást mondott dr. Füzesi Zoltán református lelkész, a bibliakiadásokat támogató Hajnalváró Alapítvány kurátora.

Kurátortársa Herkely János arra kérte a megjelenteket, hogy csatlakozzanak imádsággal és adományokkal ehhez a szolgálathoz. Az esemény végén lehetőség volt az új Biblia kedvezményes megvásárlására is.

Győri János Sámuel – könyvbemutatón elhangzott – hálaadó imádsága:

Szentháromság Isten!

Hallgasd meg türelemmel és kegyelemmel imádságunkat ezen a Biblia-bemutatón!

Teremtő Atyánk!

Hálát adunk Neked, mert te vagy az Írás teremtője!

Köszönjük azt a hallatlan figyelmességedet, hogy az emberiségnek már korán, megelőzve minden technikai és kódolási fölfedezést, adtad az írás tudományát, mert célod volt vele!
Köszönjük, hogy nincs olyan kitalált isten, mint Te! Jó azon örvendeznünk, hogy nekünk író Istenünk van, aki magad írtad le a tíz igét, hogy mózeseid és prófétáid, valamint apostolaid a tíz ige útmutatásával képesek legyenek prófétai üzeneteidet, és evangéliumi híreidet hitelesen, és maradandóan rögzíteni.

Drága Megváltónk, Jézus Krisztus! Hálásak vagyunk a felismerésért, hogy Atyád az idők teljességében küldött téged a Földre az Írások szerinti pontos jövendölések beteljesüléseként! Akkor lett az Ige testté és lett a Biblia teljes írássá. Tudtátok az Atyával, hogy az idők teljességében még kevés lesz a médiazaj, a hamis és hazug írás. Köszönjük, hogy megjelenéseddel, szavaiddal, és kőtáblára író Atyád után a porba jegyzett írásoddal betöltötted a törvényt, kiteljesítetted az evangéliummal! Így a törvény és a próféták kiegészülhettek az evangéliumokkal. Dicsőítünk Téged az írástudó tanítványaidért, akik közül apostolod boldogan írhatta le: A teljes írás Istentől ihletett!

Dicsőítünk a Jelenések könyvében bemutatott és a mennyben őrzött írásokért, könyvekért.
Hála figyelmeztetésedért is, hogy annak örüljünk, hogy a neveink fel vannak írva a mennyekben!

Ezen a Biblia-bemutatón magasztalunk Téged Szentlélek Úristen!

Te szervezted meg a Biblia ősi kiadását, Te vagy a Szentírás kiadója.

Te fegyelmezted a kanonizálókat, de erősítetted a bibliafordítókat, Te adtál bátorságot Luther Mártonodnak, Te irányítod az exegéták és a homiletikusok gondolkodását. Te küldesz ma is a szekularizált gondolkodásmód járatlan útjaira, az etióp főemberek mellé fülöpöket írásmagyarázatra. Te teszel a tarsolyukba magyarázatos Bibliákat, bibliai segédkönyveket.

Hálát adunk a Veritas Kiadó munkatársaiért, és azokért a hazai és amerikai testvérekért, akik meglátták fontosságát annak, hogy az írás eljusson tisztán, a mai médiazajos, sokkönyves, sokszórólapos, sokreklámos magyar világban is az igazságra szomjazó lelkekhez.

Szentháromság, egy igaz Isten! Dicsőség Néked most, és mindörökké, ámen!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!