Imádkozzunk együtt reformáció ünnepén!

Imádkozzunk együtt reformáció ünnepén!

Share this content.

Forrás: LWI, fordítás: Balicza Klára
A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 2020 reformáció ünnepére javaslatot tett közzé az istentiszteleti közbenjáró imádságra. Javasolt evangéliumi olvasmány a 2020-as reformációi megemlékezésre: Jn 15,1–5. „Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”

Közbenjáró imádság:

Liturgus:

Idei reformációi megemlékezésünket beárnyékolja a világot sújtó járvány, ezért az ökumenikus közösség tagjaként gyógyulásért imádkozunk. Más felekezetű testvéreinkkel összefogva készen állunk a felebarát szolgálatára, az önmegtartóztatásra, éberségre és a közös tanúságtételre. Imádkozzunk a világért, az egyházért és a szükséget szenvedőkért! 

1. Irgalom Istene, a történelem folyásában a Te jóságod győzedelmeskedik. Nyisd meg az emberek szívét, hogy felismerjék a közösség összetartó erejét. Mutasd meg rajtunk is örökké tartó jóságodat és kegyelmedet. Jézus Krisztusért kérünk…   

Urunk, hallgass meg minket!

2. Békesség Istene, hajlítsd egymáshoz azt, ami mozdíthatatlannak tűnik, töröld el a határokat, amelyek elválasztják egymástól a más identitást vallókat, lazítsd fel a megbékélést hátráltató berögződéseinket. Adj békességet ennek a világnak, különösen is [itt nevezzünk meg országokat, helyeket…]. Állítsd helyre az egységet köztünk. Jézus Krisztusért kérünk…

Urunk, hallgass meg minket!

3. Gyógyulás Istene, siess segítségünkre a koronavírus terjedése idején. Gyógyítsd a betegeket, védelmezd a családokat és barátokat a fertőzéstől. Állj azok mellé, akik az egészségügyben dolgoznak. Erősítsd hajlandóságunkat, hogy gátat szabjunk a betegségeknek: a maláriának, a dengue-láznak, a HIV/AIDS megbetegedésnek, és sok más kórságnak. Jézus Krisztusért kérünk…

Urunk, hallgass meg minket!

4. Igazságosság Istene, szolgáltass igazságot mindazoknak, akik a gonosz hatalma alatt, elnyomásban vagy a kapzsiság miatt szenvednek. Adj minden embernek új életet. Jézus Krisztusért kérünk… 

Urunk, hallgass meg minket!

5. Istenünk, kősziklánk és erős várunk, védelmezd a menekülteket, az otthontalanokat, a kiszolgáltatottakat, az eltaszított gyermekeket. Segíts, hogy magunk is mindig kiálljunk az emberi jogokért és az emberi méltóságért. Jézus Krisztusért kérünk…

Urunk, hallgass meg minket!

6. Teremtő Isten, a teremtett világ utánad sóhajtozik. Téríts meg bennünket a természetet kihasználó életmódunkból és taníts meg harmóniában élni a teremtett világgal. Jézus Krisztusért kérünk… 

Urunk, hallgass meg minket!

7. Irgalom Istene, erősítsd és oltalmazd azokat, akiket irántad való hitükért üldöznek és mindazokat, akik vallási üldöztetés áldozatai. Adj nekünk bátorságot hitünk megvallására. Jézus Krisztusért kérünk… 

Urunk, hallgass meg minket!

8. Élet Istene, gyógyítsd a múlt fájdalmait, változtasd meg az önteltséget és a közönyt, töltsd meg élettel ökumenikus törekvéseinket, hogy a szembenállástól eljussunk a közösségig, Benned, az egy szőlőtőben gyökerezve. Jézus Krisztusért kérünk… 

Urunk, hallgass meg minket!

9. Éltető Isten, egyesíts minket testedben és véredben. Fordíts bennünket magadhoz és egymás felé. Tápláld bennünk és közöttünk a közösséget, amely a te szeretetedből fakad. Jézus Krisztusért kérünk… 

Urunk, hallgass meg minket!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!