Ki-ki miért? – Megadráma a reformáció koráról

Ki-ki miért? – Megadráma a reformáció koráról

Share this content.

Szöveg: Galambos Ádám, videó: Forschner Rudolf
Budapest – Az Albert Schweitzer és Jean-Paul Sartre párhuzamos életpályáját bemutató Schweitzerek könyve után Ki-ki mért? címmel jelent meg Kovács Béla Lászlónak a reformáció korát felelevenítő és azt sajátosan, drámában értelmező kötete.

Igaza van a könyv szerzőjének, Kovács Béla Lászlónak, amikor kötete bemutatóján így fogalmazott: „A Ki-ki miért? című könyvem a reformáció sorsfordító hatásaival foglalkozik. Nem a reformátorok, hanem az egyszerű emberek, csendes résztvevők, a tanúk életével. Egy 1511-ben spontán létrejött baráti kör és részben ebből született nagy család tagjainak életét átszőve idézem meg a megújulást az átalakulást kereső eseményeken át egészen 1541-ig.” A kötet ugyanis valóban egy sajátos bepillantást és az elképzelt párbeszédek által egyedi értelmezést ad a történelem e kiemelt szeletének.

A harminchét jelenetet tartalmazó, három részből álló megadráma Luther Márton, akkor még Ágoston-rendi szerzetes római útját jelöli meg kiindulópontnak, míg a vége a regensburgi birodalmi gyűlés. Kovács Béla László a könyvbemutatón elmondta, hogy a kötet befejező dátuma az ökumené melletti elköteleződését fejezi ki, hiszen Regensburgban – ellentétben a tridenti zsinattal – „még a sok szerteágazó út egy széles útba való terelése elérhetőnek tűnik”.

A kötetet olvasva szerzetesrendekben, birodalmi gyűlések és vallási disputák helyszínein találkozhatunk a szereplőkkel és ismerhetjük meg a jelölt kort és annak szellemiségét. Kovács fogalmazása szerint a megadráma bemutatja „a reformáció 1511 és 1541 közötti időszakának egyházjobbító, hitújító eseményeit és az egyidejű hatalmi és lovagi villongást, vallási zavargásokat, parasztlázadások történéseit is”.

A dramatizált formában bemutatott jelenetek nem a történelmi események részletezésével, hanem személyes életutak valós és vélt leírásain keresztül vázolja fel a kor szellemi és vallási életét. Így többek között bemutatásra kerül a szerzetesi élet és az abból való kilépés kérdése, a szentek kultusza és annak megkérdőjelezése, a szent és szabados élet is, de találkozhatunk beteljesült és tragikus szerelmek történetével és a személyes, közvetítő nélküli istenkeresés kérdésével is ugyanúgy, mint a hit és akarat viaskodásával vagy egyes szereplők lelkiismeretének átváltozásával is. A pálfordulásokat, döntések keserveit és örömeit is ábrázoló kötet izgalmas olvasmánya lehet azoknak, akik a reformáció korát az irodalom szemszögéből szeretnék megismerni.

Kovács Béla László így vall megadrámájáról: „Ezalatt a harminc év alatt hőseim keresik a saját útjukat, és az útelágazásoknál, a lehetséges választásoknál újra meg újra megkondul bennük a kérdés: Miért? A választott utak korunkban is továbbfutnak, magukkal vitték a miérteket, csak néhány hullt ki az idő rostáján! Van tehát teendőnk, ha másképp nem megy, akkor a rostázat ritkításával!”

Kovács Béla László: Ki-ki miért?
Megadráma a reformáció korából – három részben, 37 jelenetben
Magánkiadás, 2017.

A budapesti Próféta Galériában megrendezett könyvbemutatóról készült videó itt tekinthető meg:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!