Jelentkezés a mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szakra

Jelentkezés a mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szakra

Share this content.

Forrás: Joób Máté
Budapest – A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Szent 
Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola együttműködésével új évfolyamot indít a Mentálhigiénés Lelkigondozó Továbbképzési Sz
akon 2019 szeptemberétől.

Volt hallgatóink visszajelzései:
„Az emberekre való rálátásom, hozzáállásom változott sok mindenben és hiszem, hogy a családom is meg a gyülekezetem is profitálni fog abból, amit itt tanulhattam.”
„Nagyon gazdagító volt az ökumenikus csoportmunkában rácsodálkozni közös értékeinkre, felfedezni a közös célokat, és egymást támogatni elakadásainkban. (…Közösen készültünk embertársaink teljesebb megsegítésére.”

A felsőoktatási intézmény/kar neve

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar – SE EKK

A szakirányú továbbképzés neve

mentálhigiénés lelkigondozó

Képzéshely neve: Budapest

Képzés nyelve: magyar

Képzési idő: 4 félév

Munkarend: Levelező

Képzés gyakorisága: havonta

Fin. forma: Költségtérítéses

Min. létszám: 25

Irányszám: 50

Önköltség mértéke: 150.000 Ft/félév

Részvétel feltétele

felsőfokú (főiskolai vagy egyetem) hitéleti végzettség, egyházi ajánlás és személyes alkalmasság 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve

mentálhigiénés lelkigondozó

A jelentkezés módja és feltételei

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Török Gábor Pál, Dr. Joób Máté Árpád
Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel/fax: (1) 266-1022; (20) 6632389
E-mail: torok.gabor@public.semmelweis-univ.hu; joob.mate@public.semmelweis-univ.hu
Honlap: http://www.mental.semmelweis.hu

Jelentkezési határidő: 2019. április 30.

A jelentkezés formája: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, kézzel írott személyes önéletrajz, géppel írott szakmai önéletrajz, motivációs levél, 2 db igazolványkép, valamint egyházi ajánlás. 

Képzés kezdete: 2019. szeptember 1.

Egyéb információk

A továbbképzés a Semmelweis Egyetem, az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Szent Atanáz Görög Katolikus Főiskola együttműködésében valósul meg. Célja a lelkigondozók társadalom- és bölcsészettudományi továbbképzése, saját mentálhigiénéjük megerősítése és a kapcsolatteremtéshez szükséges készségek fejlesztése. A résztvevők az elméleti és gyakorlati stúdiumokon segítséget kapnak ahhoz, hogy jobban felismerjék és megértsék a segítségre szoruló emberek és csoportok problémáit, segíteni tudják őket lelki fejlődésük útján és döntéseik meghozatalában, támogassák őket erőforrásaik megtalálásában, valamint felkészültebben lássák el a közösségi vagy egyéni lelkigondozói feladatokat. 

A jelentkezési lap és bővebb információk elérhetőek az SE EKK Mentálhigiéné Intézet honlapján: 

http://www.mental.semmelweis.hu/hu/felvetel-a-kepzesre-lelki

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!