Intézményvezetői pályázat – Kőszeg

Intézményvezetői pályázat – Kőszeg

Share this content.

Forrás: MEE OI Nevelési és Oktatási Osztály
Kőszeg – Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház pályázatot ír ki a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (OM-azonosító: 200005, székhely: 9730 Kőszeg, Árpád tér 1.) intézményvezetői (igazgatói) állására. Az alábbiakban a pályázati kiírást olvashatják.

A pályázatot meghirdető szerv: Magyarországi Evangélikus Egyház
Meghirdetett munkakör, beosztás megnevezése: intézményvezető (igazgató)
A munkavégzés helye: Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (OM-azonosító: 200005),
9730 Kőszeg Árpád tér 1.

Az intézményvezetői munkakör, megbízás betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek, képesítések, egyéb feltételek:

 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. számú mellékletének 12. sorában felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelő mesterfokozat, egyetemi végzettség;
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • legalább öt év evangélikus egyházközségi tagság;
 • evangélikus konfirmáció, lelkészi ajánlás.

Az intézményvezetői megbízatás és a munkaviszony időtartama:

 • A megbízás öt évre szól.
 • A megbízás kezdete: 2020. január 1.
 • A megbízás vége: 2025. augusztus 15.
 • Munkaviszony: határozatlan időre szóló munkaszerződés.

Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb: juttatások az 1992. évi XXXIII., A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete szerint.

Az intézményvezető lényeges feladatai:

 • a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai-szakmai vezetése;
 • a pedagógiai munka szervezése;
 • az intézmény törvényes működésének, takarékos gazdálkodásának megvalósítása;
 • a nevelőtestület vezetése;
 • humánerőforrás-gazdálkodás.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a pályázati feltételekben előírtak teljesüléséről szóló igazolásokat, okleveleket;
 • a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, amelyek összhangban vannak a fenntartó 141/2018 (IX. 20) számú határozatában megfogalmazott profilátalakítási céljával, egy alternatív pedagógiai programon alapuló intézmény indításával 2020 szeptemberétől;
 • lelkészi ajánlást gyülekezeti lelkészétől.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem régebbi), amely igazolja, hogy a pályázó nem áll a foglalkozás alóli eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez;
 • konfirmációi emléklap hiteles másolatát vagy a konfirmáció igazolását.

A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

 • A pályázat beérkezésének határideje: 2019. szeptember 20.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 7.

Felvilágosítás a részletes pályázati feltételekről: Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztály, Varga Márta osztályvezető, tel.: 20/399-0464.

A pályázat címzése: Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda Nevelési és Oktatási Osztály, Varga Márta, 1085 Budapest, Üllői út 24.

A borítékra írják rá: „Intézményvezetői pályázat” .

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!