Így készül az evangélikus anyaggal bővített ének-zene kerettanterv

Így készül az evangélikus anyaggal bővített ének-zene kerettanterv

Share this content.

Szöveg: Pap Kinga Marjatta, fotó: Bence Gábor
Fót – „Nálam az elsősöknek még gondot okoznak a hajlítások! Jó, akkor tegyük át a 151-es éneket másodikba – de ide is kell akkor egy karácsonyi ének.” „Jól látom, hogy Balassi Bálint kimaradt?” „Hiszen ezek a fogalmak mind szerepelnek a törzsanyagban!”

Az elmúlt héten kiemelten fontos, többlépcsős szakmai munkának adott helyt a fóti kántorképző intézet. A patinás falak között először az egyházzenei bizottság által megbízott munkacsoport, Bence Gábor, Kutyejné Ablonczy Katalin és Szebik Attila dolgozta ki az ének-zene tantárgy evangélikus tartalmi többletének részletes anyagát Ecsedi Zsuzsanna szakértő segítségével. Mivel a csapatban a sokrétű pedagógiai tapasztalat tantárgygondozói és intézményvezetői szemponttal is kiegészült, csütörtök délre már szinte kész anyag várta az evangélikus iskolákban tanító énektanárok hetedik konferenciájának résztvevőit.

A hét második felében az ország minden tájáról érkező pedagógus kollegák a „szokásos”, éves továbbképzésnél messze nagyobb horderejű munkába csöppentek bele: az elmaradhatatlan gyakorlati zenélés és a lelki alkalmak mellett első kézből véleményezhették a friss szakmai anyagot. Az igen élénk, építő és eredményes szakmai eszmecsere nyomán letisztultak az alapelvek, és pontosítottunk néhány részletkérdést.

A kerettanterv anyaga

Az 1–12. évfolyam minden szeletét figyelembe vevő tervezetben szerepelnek az elsajátítandó fogalmak, az egyházi év és az életkori sajátosságok figyelembevételével beosztott korálanyag (5. évfolyamtól felfelé ez már megtalálható a 2015-ben kiadott iskolai énekeskönyvben), valamint az evangélikus egyházzenére koncentráló, bővített zenehallgatási anyag. A liturgikai ismeretek nem számonkérés tárgyát képezik majd, hanem az istentiszteleti alkalmakon átélt gyakorlatot értelmezik: célunk, hogy a tanuló otthonosan mozogjon mind az iskolai, mind a gyülekezeti templomi alkalmakon. Az evangélikus tartalmak belsővé válása érdekében elengedhetetlen a további jó együttműködés az intézményvezetőkkel, a(z evangélikus) hittanár és iskolalelkész kollegákkal, akik ugyanezekért a célokért dolgoznak a maguk területén.

Várható továbblépés

Az előttünk álló tanévben felkért intézmények gyakorlatban is tesztelhetik a kerettantervet, majd a próbaidőszak tanulságait egy szakmai találkozó keretében értékelik jövő tavasszal. A zsinat döntése alapján a tartalombővítés véglegesített anyaga 2019 szeptemberétől kerül bevezetésre evangélikus iskoláinkban. Az illetékes testületek meghatározzák az ének-zene tantárgy evangélikus anyaggal bővített oktatásához szükséges végzettségi szinteket a kapcsolódó továbbképzési kínálattal együtt, és elérhetővé teszik a szükséges segédanyagokat, hangfelvételeket.

Örömmel várjuk a folytatást, Isten áldja meg az egyház közös jövőjén munkálkodókat!

„Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura, És mindeneknek nagy bölcs tanítója, Akinek nem vagy te igazgatója, Nincs oktatója. (EÉ 483)

2/2018. (II. 23.) zsinati határozat a gyülekezeti ének (korál) szerepének megerősítéséről az evangélikus köznevelési intézményekben

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 104. § (7) bekezdés a) pontja alapján elrendeli az evangélikus egyházi ének iskolai oktatásának tartalomfejlesztését, az egyházi ének ismeretanyag beépítését a jelenlegi ének kerettantervbe. A feltételek meghatározására felkéri az egyházzenei bizottság által meghatalmazott szakembereket, az ének tantárgy tantárgygondozóját, valamint az EPSZTI-t. Kéri továbbá, az EPSZTI vizsgálja meg, hogy mely intézményekben kell további óraszámot biztosítani az egyházi ének oktatására. A szakmai csoport tegyen javaslatot az országos presbitériumnak arra, hogy az énektanárok számára milyen továbbképzés szükséges ahhoz, hogy az egyházi ének ismeretanyagot tanítani tudják. A zsinat felhatalmazza az országos presbitériumot azon döntések meghozatalára, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egyházi ének ismeretanyag bevezetésre kerüljön a helyi tantervekbe, legkésőbb 2019 szeptemberéig.

Felelős: országos egyházzenei bizottság és a nevelési és oktatási bizottság elnöke, valamint az országos elnökség.

Határidő: 2019. június 30.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!