A gospel új életet teremtő ereje

A gospel új életet teremtő ereje

Share this content.

Szöveg: Evangélikus.hu, fotó: Jeney Erzsébet, Barcsik Géza
Solymár – 2019. augusztus 24-én Solymáron, a Templom téren immáron 19. alkalommal rendezték meg a Gospel Fesztivált. A hivatalos program Szutor Katalin ikonfestő és restaurátor kiállításának megnyitójával kezdődött, majd a fellépők nevével díszített táblákkal érkezett a menet a Templom térre. Dr. Szente Kálmán, Solymár nagyközség polgármestere, és Jeney Erzsébet alapító-szervező nyitották meg a fesztivált, Csűrös Csilla műsorvezető pedig felolvasta Mádl Dalma asszony, a néhai köztársasági elnök özvegyének levelét.

Fellépett többek között a Shammak és a PMS, a soproni Kalimba Gospel Gyermekkórus, a Black Gospel Star (Rivelino Rigters), a kiskőrösi evangélikus Gospel Sasok Lupták György lelkész vezetésével, a Szegedi Ökumenikus Gospel Kórus, az Eucharist, a Fráter Kórus és a Sienna Gospel Kórus.

A szabadtéri ökumenikus szertartást dr. Beer Miklós katolikus püspök celebrálta, melyen Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök hirdette az igét.

„El nem lehet mondani azt az örömet, amit éreztem akkor, amikor olyan sokan lettünk, hogy még padokat és asztalokat is kellett hozni a térre, hogy mindenki le tudjon ülni. Nem lehet leírni azt a szeretetközösséget sem, amelynek tagjaként az ember mindig úgy érzi, ez a nap tényleg más, mint a többi, feltölt, átmelegít és megerősít, hogy újabb lendülettel lehessen kezdeni a jövő évi, 20. jubileumi fesztivál szervezését” – írta a hétvégén megrendezett Gospel Fesztivál után Jeney Erzsébet szervező. Kolléganőjével, Csűrös Csillával tizenkilenc éve dolgoznak a fesztiválon, és változatlan összhangban tesznek meg mindent azért, hogy a közönség minden információt megkapjon. „Köszönöm mindenkinek, elsősorban is a Jóistennek, hogy megajándékozott bennünket ezzel a felejthetetlen, lélekben mindenkit megerősítő, összekovácsoló nappal. Gyertek jövőre is, maradunk a régi, jól bevált időpontnál: augusztus utolsó szombatjánál, és – ahogy sokan kérték, és ígéretünk is van rá – maradunk ezen az ihletett helyszínen, a gyönyörű, addigra már tényleg megújuló Kegytemplomunk előtti színpadon.”

Gáncs Péter igehirdetésének szerkesztett kivonatát adjuk most közre:

„Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. 26Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. (ApCsel 16,25–26) 

Ez immár a 19. Gospelfesztivál Solymáron.

Vajon mikor és hol vannak a kezdetei az Istent magasztaló éneklésnek? Természetesen mindenekelőtt gondolhatunk az ószövetségi zsoltárok gazdag világára. Az evangéliumok tudósítása szerint Jézus és tanítványai is zsoltáréneklést követően indultak a Gecsemáné-kertbe azon a bizonyos utolsó éjszakán…

Az alapigénkben felidézett történet demonstrálja talán a leglátványosabban az éneklésben rejlő hatalmas esélyt és erőt, ha úgy tetszik: ez az első „gospelkoncert” Európa földjén. Pál és Szilász Istent magasztaló éneke nem akárhol és nem akármikor hangzik fel: a filippi börtönben, éjféltájban! Sajátos ez az időzítés, de mi is valljuk, hogy az éjszaka közepe egyben az új nap érkezésének reménységét is magában hordozza. Az éneklés nem a kedvező külső körülmények következménye, hanem sokkal inkább a belső, illetve „felső” körülmények gyümölcse.

Vajon mivel lehet magyarázni, hogy ez a két kalodába zárt fogoly, miután imádkozik, Istent kezdi magasztalni hangos énekszóval fogolytársaik füle hallatára? A válasz kézenfekvő: csak azt lehet imádságban megszólítani és énekkel dicsőíteni, aki hallótávolságon belül tartózkodik, tehát ott van velük együtt a börtöncella sötétjében. Nem azért énekelnek, mert már kiszabadultak, hanem azért, mert érzik Isten jelenlétét. Eszünkbe juthat Jónás próféta hasonló élethelyzete, aki még a cethal foglya, de már zsoltárokkal dicséri az Urat, mert érzi bátorító közelségét…

A szabadító Úr Filippiben is ott van a foglyokkal, és hamarosan látványosan válaszol az őt megszólító imádságra és énekre. Ahogy olvassuk: megmozdul a föld, megrendülnek a börtön alapjai. Szabadító jelenlétének bizonyítékaként megnyílnak az ajtók és lehullanak a bilincsek…

De ez nem csupán egy régi, kétezer éves történet. Az Istent magasztaló énekben – így a gospelben is – szabadító erő rejtőzik ma is. Segít kitörni énünk tömlöcéből, önmagunk fogságából. Hogy ne önmagunk körül forogjunk, mint egy búgócsiga, hanem túllássunk és túlmutassunk önző egónk határain arra az Úrra, aki itt és most is Szabadító, azaz Jézus! 

A gospel énekelt imádság, ige és hitvallás, mely megmozdítja testünket és lelkünket: ajkunkat, kezünket, lábunkat és nem utolsósorban a szívünket, egész életünket. 

Az Istenre mutató éneknek ezt a terápiás hatását remekül szemlélteti Lukács, a doktor-evangélista, aki a történet folytatásában leírja a börtönőr gyógyulását, megtérését. Pál apostol ezt a számára idegen embert a szó szoros értelmében a halálból, az öngyilkosság kísértéséből vezeti el az élet forrásához, Jézus Krisztushoz. 

Ez a fordulat az ellenség jézusi szeretetének megkapó példája. A keresztségben újjászületett foglár házába fogadja korábban kalodában és bilincsben sanyargatott foglyait, asztalt terít nekik, és bekötözi a sebeiket. Szívét átjárja a krisztusi hit új életet teremtő ereje és öröme.

Nekünk sem kell tovább önmagunk börtönőreként és foglyaként élnünk! Erről szól ez a fesztivál is. Ezt hirdeti az evangélium, a jó hír, az örömhír, azaz a gospel! Erre válaszként énekelhetjük együtt, közös imádságként a finn Pekka Simojoki bátorító zarándokénekét: Ez az öröm el ne múljék! / Az asztalon bor és kenyér, / Atyád nyitott szívvel vár rád, / Tárt karokkal fut feléd.”

Címkék: Gospel fesztivál -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!