Fejér Sándor szolgálatáért adtak hálát Mezőberényben

Fejér Sándor szolgálatáért adtak hálát Mezőberényben

Share this content.

Szöveg: Selmeczi Lajos Péter. Fotó: Kovács Magdi, Lestyán Ádámné
Mezőberény – A nemzeti ünnep hosszú hétvégéjének első napján búcsúzott a Mezőberény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség Fejér Sándor Istvántól 27 év parókus lelkészi szolgálat után.

Az ünnepi hálaadó istentiszteletre együtt készült a gyülekezet és a város, hiszen a brassói születésű lelkész a Kolozsvár-Bukarest-Temesvár „szolgálati úton” érkezett Mezőberénybe, ahol a lelkészi szolgálat mellett több civil szervezet tagjaként is tevékenykedett. Aktív tagja volt a polgárőrségnek, a Mezőberényi Erdélyi Körnek és edzője a helyi kick-box szakosztálynak. Megszervezte és feleségével együtt vezette a gyülekezet fenntartásában működő idősek klubját. Betegségétől sem engedte magát „kiütni”. A legnagyobb örömöt a gyerekek jelentették szolgálatában, és mindig lelkesen ment hittanórákra az óvodába, az állami és egyházi iskolákba és a gimnáziumba.

Az ünnepi istentiszteleten a gyülekezet tagjain kívül a testvéregyházak tagjai, az egyházmegye lelkészei és az egész város együtt adott hálát az eltelt évek szolgálatáért. Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke igehirdetésében Mk 6,7 alapján az egyház tanítványi küldetéséről beszélt elsősorban, mely nemcsak lelkészi privilégium, hanem minden keresztyén felelőssége is, és amely a templomban feltöltekezik, de a templomon kívül a mindennapi életbe éli bele a szolgálatát. Az igehirdetést követő személyes áldás során Kondor Péter hangsúlyozta: a lelkész a nyugdíjban is felszentelt lelkész marad, akire továbbra is érvényes Krisztus elhívása. Egyúttal biztatta is Fejér Sándort, hogy találja meg szolgálatának lehetőségét új élethelyzetében is.

Az istentiszteletet követően először a nyugdíjas lelkész kért szót, és elcsukló hangon idézte fel a Mezőberényben töltött évek legmeghatározóbb élményeit. Külön megköszönte a barátokat, akiket kapott ebben a városban, és akik végig mellette álltak, és akikre betegségében is számíthatott a családjával együtt.

A köszöntések sorában személyes szavak és élmények kerültek elő. Nagy Zoltán esperes a Kelet-Békési Egyházmegye lelkészi kara nevében idézte fel személyes élményeit és mindazt, amit Fejér Sándor István személyében kapott az egyházmegye. A mezőberényi lelkésztársak közül Lázárné Skorka Katalin, az I. kerületi (német) gyülekezet lelkésze emlékezett közös szolgálatukra, és a gyülekezet nevében két énekkel kívántak áldást a nyugalmazott lelkész következő életszakaszára.

A református egyházközség részéről Papp Tibor lelkipásztor arra utalt, hogy bár ő ismeri legrövidebb ideje Fejér Sándor Istvánt, mégis szép élményeket szerzett azokból a rövid teológiai beszélgetésekből, melyeket a gimnáziumi szünetekben folytattak. A város és a szlovák nemzetiség nevében Siklósi István polgármester is köszöntötte a lelkészt, és megemlékezett szerteágazó közösségépítő munkájáról.

Az Erdélyi Kör nevében Kajlik Péter idézte fel közös útjukat és azt, ahogy a történelem összekötötte életüket Erdélytől Mezőberényig.

A kick-box szakosztály nevében Barna Márton szakosztályvezető nemzetközi bajnokokkal közösen köszönte meg Fejér Sándor István közöttük és a gyerekek között végzett munkáját. Temesvárról, korábbi szolgálati helyéről Kovács Zsombor, a gyülekezet lelkésze üdvözölte elődjét, méltatva ott végzett munkáját.

Dr. Rückné Mező Györgyi, a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium nevében egy áldással köszönte meg a közös munkát.

A gyülekezetet képviselte Selmeczi Lajos Péter, aki szintén köszönetet mondott az eddigi együttműködésért, és kérte a további közös munkát is és segítséget a városban maradó lelkészkollégától. Benedek Elek – szintés erdélyi – meseíró pedagógiai vallomását idézte, utaltva arra, hogy a lelkészkolléga (pedagógusként is) mennyire komolyan vette a gyerekek és fiatalok között végzett munkáját. A köszöntések sorát a gyülekezet felügyelője, Lestyán Ádám zárta, aki megköszönte az együttmunkálkodást a gyülekezet vezetésében. Az ünnepség végén a népes gyülekezet elénekelte közösen a Himnuszt, majd a gyülekezeti teremben megterített asztalok mellett folytatták a személyes beszélgetéseket.

Isten áldása legyen az evangélikus egyházban eltöltött lelkészi szolgálaton mind Erdélyben, mind Mezőberényben! Adja meg a nyugdíjas években a szívesen vállalt szolgálatok mellett a pihenés lehetőségét is kegyelmesen!

TOVÁBBI KÉPEK:

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!