Emlékezetes Fazekasvarsándi Magyar Napok – Az újratalálkozás boldogságával gazdagodva

Emlékezetes Fazekasvarsándi Magyar Napok – Az újratalálkozás boldogságával gazdagodva

Share this content.

Fazekasvarsánd – Augusztusban újra megszervezték a Fazekasvarsándi Magyar Napok rendezvénysorozatot, amit a fogathajtó verseny nyitott meg. Forrás: evangelikus.net, Nyugati Jelen, szöveg: Balta János.

A falu szülötte, Rákóczi Lajos, neves fogattulajdonos, lószakértő által a futballpályán levezényelt versenyen 8 fogat indult, 4 a nagyváradi Tulipán SE, 3 sarkadi, továbbá Varga Roland az aradi Romsilva színeiben. Ezzel párhuzamosan a kultúrotthon udvarán indult a bográcsfőző verseny 7 résztvevővel. A 16 órakor megtartott pörköltértékelőn a Mosóczy-telepi RMDSZ csapata nyerte az I. díjat, a II. díjat a salgótarjáni Team csapat, míg a III. díjat a Fazekasvarsándi Mákvirágok csapata érdemelte ki.

A fogathajtás eredményhirdetésén a nagyváradi Tulipán SE egyik versenyzőjét Csorba Károly győzelmét ünnepelhették. Ezzel párhuzamosan indult a kultúrház udvarán a gyermekprogram Vincze László vezetésével, aki interaktív játékot vezényelt a szép számban egybegyűlt gyermekeknek, de arcfestést, kézműves játékokat is gyakoroltak. A kultúrotthonban 20 órakor kezdődött a nagyváradi M M Pódium 7 színművészének Lárifári címmel megtartott operettelőadása, amely során másfélórás műsorral kedveskedtek a szép számú közönségnek. Az egész nap árusított korsós tomboláknak a sorsolására az előadás végén, a bál előtt került sor. A szerencse egy helybeli román kislánynak, Honcan Carmennek kedvezett, ő vihette haza a vadonatúj kerékpárt. A napot a kultúrotthonban megszervezett bál zárta, ahol egész éjjel üzemelő büfé mellett, a Roller zenekar hajnalig húzta a talpalávalót.

Istentisztelet, emléktáblák

A vasárnapi program a helybeli evangélikus-lutheránus templomban 11 órától megtartott ünnepi istentisztelettel indult, ahol nt. Horváth Csaba lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, Bognár Levente aradi alpolgármestert, RMDSZ megyei elnököt, Faragó Péter ügyvezető elnököt, Gyurkócza Aranka börtönlelkészt, az ünnepi alkalomra hazautazott fazekasvarsándi elszármazottakat, a híveket. Igehirdetésében a hazatérés örömét ecsetelte. Mert Isten azért hívta haza az innen elszármazott gyermekeit, hogy mindet megtartsa magának, majd a találkozás örömétől, boldogságától feltöltődve utazhassanak haza, a távoli családjaikhoz. Miután nt. Horváth Csaba felolvasta Sajtos Ferenc egykori tanító és felesége, Erzsébet Fazekasvarsándon kifejtett oktató, nevelő, népművelő tevékenységét, a népviseletbe öltözött 7 leány, Incze Ágnes kántor orgonakíséretével, énekes műsorral adóztak az ünnepelt pedagógus házaspár emlékének. Ezt követően a hívek úrvacsorához járultak, majd a templom előterében Tarnainé Sajtos Erzsébet, a Sajtos házaspár leánya, Vass Eliza egyházi elöljáró közreműködésével leleplezte a Sajtos Ferenc és felesége, Erzsébet tiszteletére állított emléktáblát. Azt az RMDSZ nevében Bognár Levente elnök és Faragó Péter ügyvezető elnök a nt. Horváth Csaba lelkipásztor által mondott áldást követően megkoszorúzták.

A legendás lelkész nevét kapta a kultúrotthon

A templomból a tömeg a lelkipásztor, a meghívott vendégek nyomában a régi, de az ünnepi alkalomra kívül-belül kifestett kultúrházhoz vonult, amelyiknek a bejáratánál nt. Gyurkócza Aranka börtönlelkész, a falu szülötte, a résztvevő meghatottságával olvasta fel a lelkészházaspár, Essig József és felesége, Ilona, Fazekasvarsándon folytatott, több mint 3 évtizedes megpróbáltatásokkal tarkított tevékenységét. Ők az akkori rezsimmel dacolva, generációk egész sorát oktatták, nevelték a vallásos életre, a nemzeti tudatra. Különösen nehéz idők voltak azok az évek, amikor a Sajtos házaspárnak az üldözés elől az anyaországba kellett menekülnie, ezért a tanítók nélkül maradt gyermekek teljes körű oktatását is fel kellett vállalniuk. A falu támogatásával, közadakozásból felépítették a kultúrotthont, ahol számos előadást szerveztek, a tiszteletes asszony országos hírnevű énekkart hozott létre. Minden közösségi tevékenység e kultúrházban zajlott, amit viszont az államosításkor elkoboztak. Utána sok mindenre, még magtárnak is használták. A rendszerváltás után azonban a helybeli gyülekezet visszaigényelte, a hívek támogatásával megjavította, vasárnaptól, az Essig József nevét viseli. Az erről szóló emléktáblát a nagyobbik Essig fiú, Andor társaságában nt. Horváth Csaba lelkipásztor leplezte le. Miután ugyancsak ő megáldotta, az RMDSZ-vezetők azt megkoszorúzták, a jelen lévő gyermekek, Essig Andor és József meghatódva emlékeztek a szüleikre, a régi szép időkre. Az új nevet viselő kultúrotthon nagytermében megterített asztaloknál az itthoni, illetve a hazatért fazekasvarsándiaknak ebéd előtt Bognár Levente ecsetelte a hagyományaink, a gyökereink ápolásának, a fiatalok identitástudata megőrzésének a fontosságát. A finom becsinált leves, majd töltött káposzta, üdítő, sor vagy bor mellett a résztvevők még sokáig, igen jó hangulatban elbeszélgettek. 16 órakor Matekovits Mihály RMPSZ megyei elnök emelkedett szóra, aki bejelentette, az Essig testvérek szándékát, vagyis, a hegedűkészítő Kalmár Lajos által az egyik hegedűjét az akkori lelkésznek, Essig Józsefnek adományozta. Az viszont jelenleg if. Essig József tulajdonát képezi, aki az édesapja és Kalmár Lajos közötti barátság emlékére, a hegedűt Fazekasvarsánd népének adományozza, ezért őrzésre átadja a jelenlegi lelkipásztornak, nt. Horváth Csabának. A hegedűt azonnal át is nyújtotta, vastaps közepette. A kellemes együttlét estig, kiváló hangulatban tartott. Ezzel párhuzamosan, az iskolaudvaron kispályás futballtornát szerveztek gyermekek számára. A Fazekasvarsándi Magyar Napok programja az Essig József kultúrotthonban diszkóval végződött, ahol egy szentannai lagziból „ellopott” menyasszony is mulatott.

Amint az idei program egyik fő szervezőjétől, Török Sándor, RMDSZ helybeli elnöktől megtudtuk, a sikeres magyar napok a falu példás összefogásával jöhettek létre, ugyanis mintegy 70 személy kéthetes, önkéntes munkával belül átalakította a nagytermet, ahol a színpadot visszaköltöztették a régi helyére. Ott újra ajtót kellett vágni az öltöző felé, de kívül is kifestették, az udvart is kicsinosították, hogy az épület méltó lehessen a névadójához, a falu legendás lelkészéhez, Essig Józsefhez, aki a felesége, Ilona tiszteletes asszony messzemenő támogatásával, halhatatlan érdemeket szerzett a fazekasvarsándi szellemi értékek gyarapításában. A szervezők ezúttal is köszönetet mondanak a támogatóknak, kiemelve Essig Józsefet a hegedű adományozásáért, Essig Andort, valamint Tarnainé Sajtos Erzsébetet az anyagi támogatásért, Mátyás Zoltán vállalkozót, aki a kultúrházban egy rögtönzött hűtőszobát hozott létre, az RMDSZ-nek a megígért támogatásért, de mindazoknak is, akik a munkájukkal járultak hozzá a Fazekasvarsándi Magyar Napok sikeréhez, az újratalálkozás boldogságának a megéléséhez.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!