ének

„Nem a hangunkkal, hanem az életünkkel tanított meg énekelni” – Emléktáblát avattak Ugrin Gábor emlékére

Budapest – Ugrin Gábor nemcsak zenére, hanem a közösség megbecsülésére és emberségre nevelte növendékeit. A Veres Pálné Gimnáziumban avatták fel a karnagy és zenetanár emléktábláját.

Hirdessétek címmel énekkari találkozót tartottak Szolnokon

Szolnok – A Dél-Pest Megyei Egyházmegye gyülekezetei 2016. április 24-én, vasárnap, délután 4 órai kezdettel, a szolnoki gyülekezet templomában tartották az énekkari találkozót. Ebben az esztendőben a házigazda szolnoki gyülekezet mellett, az alberti, a pilisi, a vecsési, a ceglédi, a maglódi énekkarok érzékeltették azt a munkát és szolgálatot, amit ezen a téren a gyülekezetben végeznek.

Kilenc indok: miért énekeljünk gyülekezeti énekeket?

Nem is olyan régen a gyülekezeti énekek szerves részét alkották minden keresztény istentiszteletnek és alkalomnak. Mára – a gyülekezeti (bibliaórás) kemény magot leszámítva – nem igazán énekeljük ezeket a klasszikus keresztény, illetve felekezeti korálokat. Ez a folyamat a gyülekezeti élet minden területét elérte, talán az istentiszteleti liturgiát legkevésbé. Mindenkinek lehet tapasztalata a temetéseken egyedül zengő lelkész- és kántorhangról, a kínos-csendes iskolai éneklésekről, ifjúsági órákon pedig csak a gitáros ifjúsági énekek kerülnek elő – jó esetben. Összegyűjtöttünk néhány tényt és érvet: miért gyakoroljuk mégis tovább ezt a hosszú, szép hagyománnyal bíró gyülekezeti „himnuszköltészetet”?

16 évet vártunk rá! – Lenyűgöző énekgyűjtemény jelent meg

Budapest – Imádságos könyvként is olvashatjuk azt a különleges kötetet, melyet 2016. március 30-án mutattak be a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. A Régi Magyar Költők Tára (RMKT) XVII. kötetében 255 darab, 1601–1700 között megjelent evangélikus és református gyülekezeti énekeket gyűjtöttek össze, melyek közül sokat még ma is éneklünk.

Protestáns énekeskönyvek évszázadai

A reformátorok megújították a kereszténység korábbi évszázadaiban kialakult éneklési és liturgikus gyakorlatot is. Az isteni dicséret legfőbb feladatának azt tartották, hogy az Úristent dicsérje, az embereket tanítsa és az evangélium terjedését elősegítse. Az éneklés mással össze nem hasonlítható hatását abban látták, hogy a Szentlélek ajándékaként hitre, tiszta szívből jövő ájtatosságra gerjeszt, és gyönyörködtet. Az éneklés által megszólaltatott imádság a lelket megbékélteti és felüdíti.

Zsoltárhang vízjelekben – Beszélgetés Miklya Zsolt költővel

Bécs – Budapest – Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) által kiírt, A reformáció 500. évfordulójára készülve című pályázaton az ismert dallamra való énekszövegírás kategóriájában magyar nevezőé lett az első díj. Miklya Zsolt 2001-től rendszeresen publikál többek között a Holmi, Bárka, Jelenkor, Alföld, Élet és Irodalom, Magyar Napló, Parnasszus, Kortárs, Mozgó Világ, Kalligram és Tiszatáj irodalmi lapokban. A költővel a pályázatra beadott művéről, valamint költészetéről beszélgettünk.

Megszületett a GEKE által meghirdetett reformációi énekpályázat (rész)eredménye

Bécs – Ahogyan azt honlapunkon is meghirdettük, az Európai Protestáns Egyházak Közössége partneregyházainak keresztyénei számára, a reformáció 500. évfordulójára készülve, különböző pályázati lehetőségeket kínált. Az egyik kategóriában régi protestáns dallamokra modern szöveget lehetett írni, a másik kategóriában énekszövegeket vártak, amihez majd egy második körben lehet zenét szerezni. Íme a részeredmény.

Korálok és genfi zsoltárok – Ökumenikus kórustalálkozó Budapesten

Budapest – A Magyar Egyházzenei Társaság által kétévente megszervezett kórustalálkozó résztvevői idén a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz-templomban gyűltek össze. Az egyházi kórusok 2014. november 22-i együttlétének címe a Cantantibus organis volt. A kifejezés Szent Cecíliának – az egyházzene védőszentjének – zsolozsmájából származik.

Ismét lesz korálünnep – Készüljünk fel a közös éneklésre! – Letölthetőek a kották!

Budapest – Fót – Evangélikus egyházunk és személyes hitünk egyik tartóoszlopa az az énekkincs, amely magában foglalja a kereszténység évszázadainak küzdelmeit és örömeit, könyörgését és hálaadását az ókortól a mai napig. A reformáció 500 éves jubileumára készülve ezért rendezzük meg minden évben a gyülekezeti éneklés nagy ünnepét, a „korálünnepet”.

Fabiny Tamás: Cantate Domino

Cantate Domino canticum novum, olvassuk a 96. zsoltár 1. versének latin szövegében. Magyarul ez így hangzik: „Énekeljetek az Úrnak új éneket!” Innen kapta a a mai vasárnap az evangélikus egyház gyakorlatában a Cantate, énekeljetek nevet. A mai istentiszteleteken különösen is előtérbe kerül a liturgikus éneklés, a nap folyamán pedig számos templomban tartanak egyházi kórustalálkozókat. Forrás: Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság Lélektől lélekig rovat, 2014. május 18. Szöveg: Fabiny Tamás

Oldalak

Feliratkozás RSS - ének csatornájára