Az LVSZ főtitkára írt előszót Ferenc pápa könyvéhez

Az LVSZ főtitkára írt előszót Ferenc pápa könyvéhez

Share this content.

Forrás: LWI, fordítás: Balicza Klára, fotó: Svéd Evangélikus Egyház / Church of Sweden, továbbá Evangélikus Élet
Genf – Róma – A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) főtitkára, dr. Martin Junge írta az előszavát Ferenc pápa legújabb kiadványához, amelynek címe „Il cielo sulla terra. Amare e servire per trasformare il mondo” (Mennyország a földön. Szeretettel és szolgálattal egy új világért illetve magyar fordítása: Álmodjunk együtt – Út egy jobb jövő felé ). „A felkérés jelentős ökumenikus gesztus volt Ferenc pápa részéről” – mondta az LVSZ ökumenikus kapcsolatokért felelős főtitkár-helyettese, dr. Dirk Lange.

Az előszóban Martin Junge ezt írja: „Ferenc pápa élete, szolgálata és könyvének sorai is arról vallanak, milyen fontos, az emberiség tagjait összetartó szál a szolidaritás, amelyet Isten teremtő és megváltó kegyelme szőtt bele a világ életébe. Istennek Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott kegyelme arra hív minket, hogy a megbékélést szolgájuk, Isten kegyelmét és ezt a szolidaritást láthatóvá téve.”

A főtitkár említést tesz a lutheránus – római katolikus párbeszéd jelentős mérföldköveiről. Különösen is kiemeli a megigazulás tanításáról szóló Közös Nyilatkozat 1999-es aláírását, valamint a közös római katolikus-lutheránus reformációi megemlékezést (2016), amelynek keretében az LVSZ Világszolgálati Osztálya és a Caritas Internationalis (Nemzetközi Katolikus Karitász) is együttműködési megállapodást kötött, elkötelezve magukat a „szenvedő felebarátaink iránt végzett közös szolgálatra”.

„A szembenállástól a közösségig tartó út közelebb visz bennünket egymáshoz, de egyben összefogja az egész emberiséget és magában foglalja a teremtett világ gondozását is” – írja Martin Junge, majd hangsúlyozza, hogy keresztény hivatásunk az egész világra kiterjed. „A keresztség felszabadító kegyelme olyan isteni ajándék, amely egybehív és összeköt bennünket. A keresztség prófétai módon hirdeti a gyógyulást és az egységet megsebzett világunkban, és megajándékoz bennünket azzal a reménységgel, hogy élhetünk békében, igazságosságban és megbékélt különbözőségben.”

Ferenc pápa könyve olasz nyelven íródott, más nyelvekre történő fordítására a későbbiekben kerül sor. 

Álmodjunk együtt – Út egy jobb jövő felé címmel kivételes kötet jelenik meg hamarosan a 21. Század Kiadó gondozásában. Ferenc pápa ebben a formában akarta eljuttatni gondolatait olvasóihoz. Közös élményünket, az idei vesztegzárat használja kiindulópontnak, hogy rámutasson, miként lelhetünk békére, és hogyan érhetünk el változást válságos időkben.
Ferenc pápa – példa nélküli részletességgel – beszámol három személyes epizódról, amikor egy-egy válság átformálta az életét. Precedens nélküli, hogy egy egyházfő ilyen kendőzetlenül vegye számba a világunkat markában tartó gonoszság formáit: a kapitalista tőkefelhalmozást, a szociális védőháló finanszírozásának csökkentését, a női egyenjogúság sárba tiprását, a felelőtlen környezetpusztítást stb.
A pápa több évtizedes vezetői tapasztalatára hagyatkozva mutatja meg, hogyan foghatunk össze mi, emberek annak ellenére, hogy különböző dolgokban hiszünk, és máshol élünk. Tanításából leszűrhetjük, miért és hogyan igyekezzük korlátozni a nagyvállalatok és a politikusok túlhatalmát, hogyan tegyünk a környezetvédelemért, és milyen eszközökkel emelhetjük ki embertársainkat a nyomorból. Ezek a tanítások onnan erednek, hogy Ferenc pápa a koronavírus-járvány okozta válság során szakértőkkel ült össze, hogy meghallgassa őket.
A katolikus egyházfőnek már számos hosszabb-rövidebb műve jelent meg, de az Álmodjunk együtt – Út egy jobb jövő felé a legszemélyesebb alkotása, amelyben míves stílusban, mégis erőteljesen buzdít mindannyiunkat cselekvésre, és a korábbiaknál érzékletesebben tárja fel tapasztalatait és nézeteit. A kötet a tervek szerint több mint százezer példányban jelenik meg. A kiadó a legfontosabb címeként kezeli a pápa írását, hiszen a világjárvány sajnálatos módon az őszi–téli szezonra is rá fogja nyomni a bélyegét minden kontinensen. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!