Állj a lábadra! – Országos evangelizációt tartottak a Deák téren

Állj a lábadra! – Országos evangelizációt tartottak a Deák téren

Share this content.

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna, videó: Győri András Timótheus
Budapest – Rengetegen jöttek el szerte az országból, sőt határon túlról is a Deák téri evangélikus templomban 2016. október 8-án tartott országos evangelizációra, amelyet egyházunk missziói bizottsága szervezett idén is.

Köszöntőjében Szeverényi János országos missziói lelkész elmondta, mennyire örül a sokszínűségnek, annak, hogy látja, más felekezetekből is eljöttek az alkalomra. „Az Istennek az útja az, ahogyan összeterelgeti az ő népét. Mert bár fontosak a felekezeti igazságok, de közösen, együtt kell szolgálnunk ebben az országban, ebben a világban” – mondta.

„Állj a lábadra!” volt a mai napra a bibliaolvasó Útmutatóban kijelölt egyik ige, ezért választották ezt a szervezők az evangelizációra is.

„A gonosz az, aki lenyom, az Isten pedig az, aki felállít, lábra állít. Sokszor enerváltak, sánták, bénák vagyunk az egyházban és a világban, de az Úr él, és az ő ereje bennünk van és velünk van” –magyarázta a lelkész az ige kapcsán, majd a reformáció küszöbönálló ünnepéről, annak fontosságáról beszélt.

Szemerei János misszióért is felelős püspök imádsággal és egy igével (Zsolt 145,15) indította el a napot.  

Utána az 50 éves Hermons együttes zenei szolgálata következett.  

Vezetője, Győri János Sámuel pesterzsébeti lelkész a dalok között ismertette azok hátterét, keletkezését is. Ő is hirdette ezután az igét is az Apostolok cselekedetei 14,8–10 versei alapján, amelyek a születésétől fogva sánta meggyógyításáról szólnak. Hangsúlyozta: ha meggyógyultunk, fontos, hogy ne titkoljuk el örömünket, perdüljünk táncra örömünkben, és ne rejtsük el azt, ami megtörtént velünk. „Nyomorúságból felegyenesedett emberként, lelki értelemben homo erectusként kell szolgálnunk a világban” – szólt útravaló üzenete.

Az igehirdetést Drenyovszky Kinga és Drenyovszky Péter zenei szolgálata követte,

majd Balogh Tibor

és Karsai Ildikó adott elő egy-egy éneket.

Az ebédszünetben a Hermons együttes tagjai a templom lépcsőjén tettek zenei bizonyságot a Deák téren elsétálóknak.

Délután ismét a templomban gyülekezett mindenki, ahol a Kossuth-díjas író Czakó Gábornak katolikus hitéről szóló tanúságtétele következett. 

Lóczy Tibort nemrégiben küldték ki felvidéki lelkészi munkatársi szolgálatra. Korábban fogalma sem volt a keresztény életről, az egyházi szolgálatról, egy baleset térítette őt más útra. Bizonyságtételében őszintén beszélt az életében átélt csodákról és Isten szabadító erejéről. Sokszor önironikus, humoros előadásával nagy derültséget keltett a templomban összegyűltek között. Bevallhatjuk: sok esetben bűnös önmagunkra ismerhettünk szavaiban.

„Mindennap meg kell térni, mindennap igét kell olvasni – mondta –, mert a sátán mindenhonnan támad, nekünk pedig ellent kell állni neki. Isten azért enged meg bizonyos dolgokat, mert nem hatalmaztad fel arra, hogy beleszóljon az életedbe. Ha a magam útján megyek, magam vagyok felelős mindenért. Isten nem segédmunkás. Nem úgy van, hogy eldöntöm, hogy legyen, és abban segítsen nekem, mert hogyan segíthetne olyan dolgokban, amelyek a veszedelemre visznek? Azt gondolod, hogy Isten nem törődik veled? Pedig törődik azzal, hogy el ne vessz. Minden, amit tesz veled, az az ő törődése. Isten a szeretetével körülveszi az embert. Sok nehézség az életedben az ő mérhetetlen szeretetét mutatja, ami mindent eltűr, bármit mondasz vagy gondolsz is róla. Majd egyszer rájössz arra, hogy azzal törődik igazán, hogy el ne vesszél. Én is magabiztosan jártam az élet útját, nem volt szükségem Istenre, Jézusra. De ő megszólított, törődött velem, és szeretete olyan dolgokat hozott az életembe, amiken már nem tudtam keresztüllépni. Fogadd el Jézus szeretetét!” – zárta gondolatait Lóczy Tibor.

A nap úrvacsorás istentisztelettel ért véget, amelyen Lupták György esperes, püspökhelyettes prédikált, szintén az Apostolok cselekedetei 14,8 és következő versei alapján. Igehirdetésének lényegeként kiemelte, hogy sok esetben tartását vesztette kereszténységünk. „Kereszténységünk akkor az igazi, ha lángol és lobog, és ha bennünk van az, amire a mindenható Isten elhívott – mondta. – Vissza kell térnünk Isten Igéjéhez, a tiszta forráshoz, ahogyan a reformáció korában is tették. Csak Istennél, csak nála lehetünk erősek, csak ott tudunk ellenállni a kor kihívásainak. Senki már nem adhatja nekünk azt, amit Isten az ő szavában, a Szentírásban ad nekünk!”

Az úrvacsorai rész oltári szolgálatát Gerőfiné dr. Brebovszky Éva vezette, mellette számos lelkész segédkezett Jézus testének kiosztásában. A perselypénzt a bel- és külmisszió céljaira fordítják majd.

Az evangélizáció szünetében megszólaltattunk pár résztvevőt, akik személyes élményeikről vallottak.

A békéscsabai 94 éves Bánszky Mihály életéről és megtéréséről mesélt.

KÉPGALÉRIA:

FRISSÍTÉS:

Az Evangélikus Missziói Központtól kapott két hangfelvétel segítségével két szekcióülésbe is betekinthetünk.

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!