A Lelkipásztor augusztus–szeptemberi számát ajánljuk

A Lelkipásztor augusztus–szeptemberi számát ajánljuk

Share this content.

Forrás: Luther Kiadó
A Lelkipásztor – Evangélikus lelkészi szakfolyóirat 2018/8–9. számában többek között a norvég evangélikus egyház katechetikai munkaprogramjáról, Ordass Lajosról, a Kis káté aktualitásáról és Wolfhart Pannenberg munkásságáról is olvashatnak. Egy folyóirat, amely nem csak lelkészeknek, hanem a teológiára nyitott gondolkodóknak is szól.

Folyóiratunk Fabiny Tibor A megállás szimbóluma című – eredetileg 1988 áprilisában írt – esszéjével tiszteleg a hetven éve, 1948 szeptemberében bebörtönözött, hatvan éve, 1958 júniusában a püspöki hivatalából másodszor és immár végleg félreállított és negyven éve, 1978 augusztusában elhalálozott Ordass Lajos (1901–1978), a Lutheránus Világszövetség egykori alelnöke emléke előtt.

A tanulmányok rovatban Szabóné László Lilla, Siba Balázs és Pángyánszky Ágnes tanulmánya rendhagyó módon, dialógusformában, egymásnak feltett kérdések sorozatában mutatja be a norvég evangélikus egyház 2009-ben született katechetikai munkaprogramját, amely figyelemreméltó szempontokat nyújt a hitoktatás aktuális kérdései számára.

A hitoktatás témájához szorosan kapcsolódik Kodácsy-Simon Eszter „Mit jelent” a Kis káté tanítása napjainkban? című dolgozata. A szerző egyebek mellett a következő kérdésekre keres választ: Vajon a szövegek formális megtanulásából származhat-e bármi jó, például élő hit? Azt tudjuk, hogy hitből fakad a hitvallás, de fordítva is lehetséges-e? Hitvallásból is következhet hit?

A Természettudomány–teológiai arcképcsarnok hetedik része Wolfhart Pannenberg munkásságát mutatja be, aki – ahogyan a szerző írása végén megállapítja – meg volt győződve arról, hogy az emberi élet vége és még inkább a történelem vége
Isten jövőjébe való belépés, amely Jézus feltámadásán alapul.

 

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD
Orosz Gábor Viktor: Nem kényszer, hanem hálaadás………………281

TANULMÁNYOK
Fabiny Tibor: A megállás szimbóluma………………282
Szabóné László Lilla – Siba Balázs – Pángyánszky Ágnes: „Isten ad, mi továbbadjuk”. A norvég evangélikus gyülekezetpedagógiai tervről protestáns megközelítésben………………291
Kodácsy-Simon Eszter: „Mit jelent” a Kis káté tanítása napjainkban?………………296
Szakács Tamás: Természettudomány–teológiai arcképcsarnok VII. Wolfhart Pannenberg és a kinyilatkoztatás episztemológiája………………303
Orosz Gábor Viktor: Amikor az igazság nincs elrejtve. A szép és az igaz kapcsolatának teológiai megközelítése………………307
Bolla András: Luther és a vallásszabadság modern értelmezése………………310

FIGYELŐ

LMK-témák
Lackner Pál: A gyermek és az úrvacsora – néhány kérdés………………313
Deák László: A belmisszió mai lehetőségei és módszerei………………314
Koczor Tamás: Hittankönyveink mérlegen………………316
Laborczi Géza: Gyülekezetszervezési modellek a szórványosodás folyamatában – egyirányú folyamat?………………317
Béres Tamás: A teodicea kérdésére adható mai evangélikus válasz………………319
Wagner Szilárd: A lelkészi hivatal/hivatás teológiai tartalma és alkalmazása a lelkészi eskü tükrében………………320
Szabó B. András: Gazdálkodás és misszió összefüggései. Jó gyakorlatok a gyülekezeti teherviselés növelése érdekében………………321
Percze Sándor: Lelkipásztori kudarcaink elhordozása, feldolgozása………………323
Miklya Luzsányi Mónika: A digitalizált világ kihívása. Ifjúsági és gyermekmunka az okostelefonok korában………………325
Csepregi András: A törvény harmadik haszna. Hitvallási iratainkban, egyházvezetési gyakorlatunkban, gyülekezeteink és intézményeink életében és a társadalommal való kommunikációnkban………………326

Előadások
Szabó Lajos: „Miért ne lennél képes rá?” Leköszönő rektori beszéd………………328
Bácskai Károly: Biblikus gondolkodásmód, teológiai megközelítésben. Sola Scriptura – az Ószövetség és az Újszövetség kapcsolata………………330

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE
Kovács Viktor: Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap (Zsid 13,1–6)………………334
Varga Gyöngyi: Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap (Ef 2,1–10)………………336
Csorba János: Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap (Róm 16,17–20)………………340
Sándor Frigyes: Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap (2Kor 1,3–7)………………343
Szabó Bertalan Péter: Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap (1Kor 1,10–17)………………345
Klimentné Ferenczy Andrea: Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap (Mk 2,26–3,6)………………348
Horváth-Hegyi Olivér: Szentháromság ünnepe után 19. (hálaadó) vasárnap (Lk 13,10–17)………………351
Nagy Gábor: Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap (Mt 6,9)………………353
Molnár József: Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap (Mt 6,13)………………356

Temetési igehirdetés
Hafenscher Károly: Igehirdetés dr. Németh Pál (1923–2018) temetésén (Jel 15,1–4)………………358

Lelkipásztor – Evangélikus lelkészi szakfolyóirat
Szerkesztette: Orosz Gábor Viktor
Luther Kiadó, 2018

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!